Ångest och GAD - generaliserat ångestsyndrom

Ångest är ett psykiskt tillstånd som kan drabba alla. Vi känner naturlig ångest vid till exempel skilsmässa, nära anhörigs död eller om vi får ett sjukdomsbesked.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ångesten kan då yttra sig i känslor som oro, spändhet, skräck och panik, ofta i kombination med sorg.

För många uppkommer ångest utan att det finns en naturlig förklaring, dvs när man inte direkt kan peka på en orsak eller en situation som har utlöst oron. Det kan bero på en ökad sårbarhet i kombination med obearbetade, svåra händelser tidigare i livet. Antingen kan ångesten komma attackvis, som panikångest eller i form av social fobi eller specifik fobi (att till exempel vara rädd för ormar, spindlar etc).

Ångestsyndrom och GAD

Generaliserat ångestsyndrom eller GAD (Generalized Anxiety Disorder) innebär en ständig, malande oro och ångest som påverkar tankemönster och verklighetsuppfattning.

Annons
Annons

Här är det alltså inte frågan om den ångest som uppkommer som en naturlig reaktion på en svår händelse och som successivt avtar. Vid GAD handlar det istället om en mer oidentifierbar ångest och oro. Man oroar sig ständigt för både små och stora händelser och till synes små vardagsproblem kan växa till svåra beslut för en person med GAD.

Diagnosticering

GAD kan uppträda hos såväl barn som vuxna, ofta är problemet lättare att identifiera i vuxen ålder och det är framförallt kvinnor som drabbas.

För att diagnosticeras med GAD krävs det först och främst att ångestproblemen stör personens dagliga liv, arbete/studier och sociala relationer.

Annons
Annons

För att ytterligare definiera GAD ska man i flera dagar under minst sex månader ha upplevt minst tre av följande ångestsymptom:

 • rastlöshet, en känsla av att vara uppskruvad och på helspänn
 • lätt bli uttröttad
 • koncentrationssvårigheter eller en känsla av att bli blockerad i&nbsp tänkandet
 • irritabilitet
 • muskelspänningar
 • sömnstörningar (svårighet att somna, täta uppvaknanden, orolig sömn)

Personer med GAD riskerar att lättare utveckla depression och andra ångestsjukdomar (som till exempel social fobi och panikångest). De kan också lättare drabbas av missbruk, ofta som en följd av att ha använt till exempel alkohol eller lugnande medel för att dämpa sin oro.

Behandling av ångest och GAD

Många lider i tysthet av GAD i flera år, kanske under hela sitt liv utan att veta om att de har en ångeststörning. Av de som söker hjälp är det vanligt att de söker för sina ångestsymptom, som spända muskler och dålig sömn, utan att åtgärda den bakomliggande ångesten. Det finns idag effektiva metoder för att komma tillrätta med GAD:

 • KBT- kognitiv beteendeterapi är effektivt när det gäller att komma tillrätta med negativa tankemönster. På så sätt kan man lära sig att resonera kring och ifrågasätta sin oro och på sikt bli av med sin ångest.
 • SSRI-preparat, Antidepressiva läkemedel kan ha en bra effekt mot GAD.

I många fall är en kombination av KBT och antidepressviva läkemedel bäst ur behandlingssynpunkt. KBT ger i de flesta fall en mer varaktig hjälp medan läkemedelsbehandling kan fungera som en ”igångsättare”, i början av behandlingen.

Självhjälp mot ångest och GAD

Om du lider av GAD och känner igen dig i dianosticeringen (punkterna ovan) är det viktigt att komma i kontakt med läkare (genom vårdcentral eller husläkare) för att få rätt behandling. Det går även att söka hjälp genom privatpraktiserande KBT-terapeuter.

För att lindra annan generell ångest (som inte uppfyller alla punkter vid GAD) går det att lindra tillfällig oro genom att till exempel:

 • bearbeta problem genom att skriva ner orostankar. Skriv även ner en motsatstanke- hur problemet kan lösas eller ses ur annan synvinkel. Fokusera på lösningen. På så sätt kan du öva dig att tänka mer positivt.
 • motionera varje dag
 • ta långa promenader
 • börja meditera, träna yoga eller annan lugnande träning.
 • minska kaffe och/eller nikotin-konsumtion
 • minska alkohol-konsumtion
 • förbättra sovmönster

För en del kan receptfria naturläkemedel (till exempel vänderot/valeriana eller johannesört) hjälpa vid tillfällig oro. Även örtte (till exempel kamomillte) kan kännas lugnande för stunden.

Vid GAD eller andra diagnosticerade ångeststörningar är det svårt att lindra ångest och oro på egen hand. Istället är det viktigt att få korrekt behandling för sina ångestproblem (se ovan om behandling).


Annons
Annons
Annons