Unga dricker allt mer

Annons

Allt fler unga män riskerar att bli alkoholberoende, visar Folkhälsoinstitutet, FHI, i en kommande rapport. Andelen som dricker så mycket alkohol att de löper en ökad risk för att bli beroende har nästan fördubblats på fyra år.
– Vi ser några mycket oroande utvecklingstendenser, säger Nils Stenström, enhetschef vid FHI och huvudansvarig för en rapport om drogförebyggande arbete som ska överlämnas till regeringen inom kort.

Enligt rapporten är det främst allt fler unga män i åldern 20-29 år som dricker så pass mycket att de riskerar att skadas och bli beroende. Mellan åren 2004 och 2008 ökade riskbruket för de mellan 25-29 år med nästan en fördubbling, från sju till 13 procent. Förutom ökad risk för alkoholberoende ökar även antalet alkoholrelaterade skador. Till dessa akuta skador räknas exempelvis alkoholförgiftning som blivit allt vanligare under de senaste tio åren, liksom misshandel och rattfylleri. Enligt Brottsförebyggande rådet&nbspär det skador som alla har ett samband med det ökade riskbruket bland yngre män. Antalet anmälda misshandelsfall hade ökat med 47 procent förra året jämfört med tio år tidigare och&nbspde anmälda rattfylleribrotten ökade med 42 procent.

Annons
Annons

Nils Stenström menar att det finns ett par förklaringar till att drickandet har ökat.
– Främst beroende på att alkoholen har blivit mer tillgänglig. Fler serveringstillstånd, ökade öppettider på krogarna och en intensifierad marknadsföring mot unga, säger Nils Stenström.

Information i skolor och olika kampanjer har svagt bevisad effekt, därför anser Folkhälsoinstitutet att fokus istället bör ligga på att minska tillgången på alkohol, narkotika och tobak. De förordar restriktiv lagstiftning, kontroll och tillsyn samt begränsade öppettider och tillståndsgivning. Nils Stenström&nbsphar goda förhoppningar om&nbspatt det går att vända trenden.
– Det finns effektiva program som syftar till att minska narkotikan och alkohol i restaurangbranschen och bland ungdomar. Men det är vikigt att de här metoderna sprids än mer, speciellt de som hindrar att skadliga alkoholvanor grundläggs i tidig ålder, säger Stenström.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons