Psykiskt sjuka får sämre vård

Annons

Psykiskt sjuka får sämre vård än andra när de drabbas av fysisk sjukdom som går att förebygga och behandla, till exempel stroke. Dessutom får de inte heller tillgång till rekommenderade läkemedel i samma utsträckning som andra patienter, visar Socialstyrelsens senaste utvärdering av den psykiatriska vården.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm skriver på Svenska Dagbladets debattsida, att Socialstyrelsen och vårdgivarna måste ta ett gemensamt ansvar för att få bort ojämlikheterna men påpekar samtidigt att landstingen är ytterst ansvariga. Landstingen måste skapa förutsättningar för ett bättre samarbete mellan primärvård, psykiatri och somatisk specialistvård.

Annons
Annons

Den senaste utvärderingen visar bland annat att av de psykiskt sjuka som drabbas av stroke dör 30 procent fler inom tre månader jämfört med befolkningen i övrigt. Och personer med psykisk sjukdom som får lungcancer löper 50 procent högre risk att dö än andra lungcancerpatienter.

Lars-Erik Holm menar att psykofarmaka, som kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, inte räcker som förklaring till att fler psykiskt sjuka dör i kroppsliga sjukdomar. Han menar att en troligare förklaring är att symtomen upptäcks senare och att förutsättningarna för behandling då är sämre. Han skriver att det är oacceptabelt att psykiskt sjuka får sämre vård än andra.

För att ta reda på mer om vad som ligger bakom dessa skillnader kommer Socialstyrelsen det närmaste året att göra ytterligare uppföljningar och analyser.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons