Oro för missbruk av ångestdämpande medicin

Annons

Läkemedlet Lyrica, som är ett medel mot bland annat smärta och ångest, kan komma att narkotikaklassas i Sverige. Läkemedelsverket manar nu läkarna att vara försiktiga med att skriva ut medicinen till personer med missbruksproblem. Antalet personer som tar Lyrica ökar stadigt, samtidigt som samhället mångmiljonnota blir allt tyngre. Signaler om att Lyrica missbrukas har kommit från bland annat sjukvården, Kriminalvården och från Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN).

I mars 2008 fick Läkemedelsverket in den första rapporten om missbruk av medicinen och fram till mars i år hade antalet ökat till 13. De flesta patienter som rapporterade toleransökning, tillvänjning eller abstinensbesvär hade fått Lyrica utskrivet mot psykiska besvär. I de flesta fall hade dosökningen av medicinen varit snabb och därefter fick patienterna svårt att trappa ned.
– Vi är angelägna om att läkarna rapporterar fall av missbruk eller beroendeproblematik, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.

Annons
Annons

För närvarande håller Läkemedelsverket på att utreda om Lyrica ska klassas som narkotika i Sverige, som är fallet i USA.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons