Edronax är ineffektivt mot depression


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2010-10-13
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Tyska forskare har gjort en omfattande genomgång av data för det antidepressiva läkemedlet Edronax (reboxetin). Den nya metaanalysen visar att läkemedlet inte är effektivt mot depression och kan möjligen vara skadligt, skriver Dagens Medicin på nätet.

Bakgrunden är bland annat att tidigare forskning pekat på att läkemedlet är mindre effektivt än andra antidepressiva läkemedel. I metaanalysen har Edronax jämförts med placebo eller andra läkemedel för behandling av akut depression. I de aktuella studierna ingick totalt 4 098 patienter, varav 74 procent ingick i studier som aldrig har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Mätt i andel patienter som blev friska av behandlingen var Edronax lika effektivt som placebo men sämre än andra antidepressiva läkemedel av typen SSRI. Forskarna konstaterar även att fler patienter som behandlades med Edronax drabbades av biverkningar som kunde resultera i avslutad behandling, jämfört med patienter som fick placebo.

Forskarnas slutsats är att Edronax på hela taget är ett ineffektivt och potentiellt skadligt läkemedel. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister behandlades 3 841 patienter i Sverige med Edronax 2009. Det är en liten andel av antalet patienter som fick behandling med antidepressiva läkemedel.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons