Även pojkar skadar sig själva

Annons

Självskador är nästan lika vanligt bland pojkar som bland flickor. Fyra av tio ungdomar i åldrarna 14-15 år har avsiktligt skadat sig själva. De flesta gör det bara någon enstaka gång men drygt var åttonde högstadieelev uppger att de skadat sig fem gånger eller oftare. Det visar en ny studie som Svenska Dagbladet tagit del av. Forskarna bakom studien, som är framtagen på Lunds universitet, bad 1 000 ungdomar att svara på enkäter vid två tillfällen. Det var samtliga elever i två årskurser i en sydsvensk kommun.
– Alla former av självskador bör man ta på allvar även om individens hela livssituation måste beaktas. Men det var en mindre del av beteendena som var särskilt allvarliga, exempelvis var det bara 4,4 procent av alla tillfrågade som uppgav att de skadat sig så mycket att de behövt medicinsk behandling, säger Jonas Bjärehed, legitimerad psykolog och doktorand vid Lunds universitet.

På senare år har det kommit många signaler på hur den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, samt att beteendet att skada sig själv har ökat. Det har främst noterats en psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Men enligt denna studie pekar forskarna på att det nästan är lika vanligt bland pojkar att skada sig. Trots att det är svårt att dra några slutsatser vad det destruktiva beteendet grundar sig i, har forskarna kunnat se vissa samband.
– De som uppgav att de saknade en positiv relation till sina föräldrar och till kamrater var klart överrepresenterade, liksom de som grubblade och tänkte negativt om sig själva och sin situation. De som hade allra mest skadebeteende, en relativt liten grupp, hade faktiskt en positiv relation till kamrater med fortfarande dålig till föräldrarna, säger Lars-Gunnar Lundh.

Annons
Annons

Studien håller på att avslutas och kommer att&nbsppubliceras till hösten.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons