Äldre psykiskt sjuka får dåligt stöd

Annons

Personer med psykiska funktionshinder som är äldre än 65 förlorar ofta det stöd de tidigare haft för att klara ett eget boende, och få har tillgång till dagverksamhet. Det visar en kartläggning i Stockholm. Ett annat växande problem som märks&nbspi samtliga kommuner,&nbspär att allt fler psykiskt sjuka blir äldre. En undersökning, som&nbspäldreförvaltningen gjort, pekar på&nbspatt det behövs fler träffpunkter för äldre. Verksamheter med utbildad personal och med aktiviteter som är anpassade för just äldres behov.

Många med psykiska funktionshinder behöver till exempel en boendestödjare för att ta sig igenom vardagen, något som de haft när de ”tillhörde” socialpsykiatrin. Men i samband med att de blir pensionärer och tas om hand av äldreomsorgen försvinner boendestödet i flera stadsdelar i Stockholm.
– Det är ett jätteproblem och helt fel att en utsatt grupp kommer i kläm. Kanske måste vi ta fram en speciell handlingsplan för hur övergången mellan olika förvaltningar ska gå till, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd).

Annons
Annons

Kartläggningen pekar även på att det finns ett behov av samordning, mer utbildning och individuellt utformad hjälp. Äldreomsorgspersonalen som medverkat i studien menar att en psykiskt funktionshindrad person snabbt kan hamna i misär om han/hon&nbspinte får&nbsprätt stöd.
– Det är ett växande problem i alla kommuner i och med att fler med psykiska funktionshinder blir äldre och fler äldre blir psykiskt sjuka, säger docent Davis Brunt, som arbetar med frågor inom Socialstyrelsen samt som forskare i vårdvetenskap vid Växjö universitet.

I Stockholm har äldrenämnden nu krävt bättringar ute i stadsdelarna. Det ska blir klarare riktlinjer för äldreomsorgen och utbildningsseminarier ska dras igång.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons