Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Kombinera SSRI och mianserin?

Jag undrar över när kombinationsbehandling av SSRI med Mianserin är motiverad, speciellt som tidigare svar utlagda på Netdoktor verkat något inkonsekventa. Den 15 Augusti 2005 skrev Lars Davidsson som svar på en fråga följande: "Mianserin är ett läkemedel med antidepressiv och sömngivande verkan. Det kan tas ensamt eller ibland i kombination med andra antidepressiva medel. I det fall Du har svåra sömnbesvär så kan det vara en god idé att ta mianserin. Eftersom preparatet inte är beroendeframkallande så är det ofta en bättre lösning än att ta vanliga sömntabletter." Så långt allt väl, men den 12 februari 2006 skriver Lars Davidsson som svar på en annan fråga från en patient med återkommande depressioner: "Lite undrar jag dock varför Du tar två antidepressiva läkemedel samtidigt (zoloft och mianserin)? Jag tycker att Du skall diskutera nödvändigheten av detta med Din doktor." Jag tolkar det senare svaret som att kombinationsbehandlingen trots allt är så pass anmärkningsvärd att man bör ifrågasätta den behandlande läkaren. Vad är i så fall skillnaden mellan ett läkemedel som påverkar både serotonin och noradrenalin (cymbalta, efexor), och kombinationen SSRI + mianserin?

Svar:

Tack för Din fråga som inte är helt lätt att besvara. Allmänt tycker jag att man skall ha goda skäl för att kombinera två läkemedel som i princip är tänkta att behandla samma sjukdom (t ex depression) inte minst därför att det existerar
andra preparat (t ex cymbalta/efexor) som farmakologiskt sett gör nästan samma sak. Detta innebär naturligtvis inte att inte sådana goda skäl inte kan existera- t ex om svårigheter att sova är ett framträdande symptom.

I det fall man inte vill förskriva ett sömnmedel av det ena eller andra skälet (beroenderisk mm) så kan mianserin (eller också en del andra äldre antidepressiva läkemdel) vara ett alternativ. Frågan är dock fortfarande varför man i så fall väljer att stå kvar på ett SSRI preparat. Skälet kanske skulle kunna vara att det ur en ren depressionssynpunkt fungerat väl och att man av det skälet är ovillig att byta.

Jag förstår att mina båda svar kanske kan ses som delvis motsägande varandra. Jag kommer tyvärr inte heller riktigt ihåg frågeställningarna men jag antar att ett skäl till de olika svaren skulle kunna vara att frågorna är olika ställda.

Sedan är det väl så att det finns inga absoluta rätt eller fel. Olika doktorer kan ha olika erfarenheter av olika slags behandlingar och därför föredra den ena sortens behandling framför den andra. Min egen erfarenhet är att försöka undvika att förskriva olika preparat att ta samtidigt för samma sak (dvs två depressionsläkemedel, två antipsykotiska läkemedel etc).

Det intellektuella skälet till detta är att det enligt min uppfattning finns mycket lite vetenskapliga belägg for att sådana kombinationer skulle vara till nytta. Detta hindrar inte att jag ibland ändå t ex förskriver två olika antipsykotiska läkemedel- men då i syftet att använda mig av två olika aspekter av läkemedlets verkan (tex antipsykotisk effekt+sömngivande effekt).

Hoppas att jag kunnat klargöra något.

Bästa Hälsningar

Lars Davidsson överläkare, psykiater.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Biverkningar av mediciner mot depression

2011-08-10 | 14:07

av Jan Wålinder

Känner ett lätt tryck över bröstet.

2011-07-30 | 00:22

av Anders Clarberg

Medicinering vid långsam metabolisering

2011-08-10 | 01:01

av Anders Berntsson

Byte av läkemedel mot depression

2011-07-14 | 12:40

av Jan Wålinder

Panikångest och depression

2011-07-21 | 15:45

av Anders Berntsson

Risk för fosterskador av cymbalta mot depression

2011-05-27 | 09:06

av Anders Berntsson

Hur länge ska jag äta Citalopram? Vill ha medicinen hela livet ut

2011-06-15 | 15:48

av Jan Wålinder

Familj i kris - sonen har depression

2011-05-13 | 08:26

av Anonym användare

Risk för fosterskador?

2011-05-27 | 09:04

av Anders Berntsson

Anonym diagnos?

2011-04-14 | 16:03

av Anders Berntsson

Minskad stress vid depression?

2011-04-26 | 16:44

av Jan Wålinder

Yr och konstig av Citalopram

2011-03-8 | 10:06

av Anders Berntsson

Må sämre vid tillfrisknande?

2011-02-28 | 10:52

av Jan Wålinder

Hur länge kan man äta Sertralin? Planerar att bli gravid

2011-02-17 | 13:41

av Anders Berntsson

psykisk störning

2011-01-5 | 17:08

av Jan Wålinder


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.