Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Ge makten i medicinska frågor till föräldrarna?

Hej! Jag är mycket intresserad av att veta om man kan skriva över sin rättighet att bestämma i medicinska frågor till sina föräldrar? och vad skulle ett sådant beslut innebära? Jag har diagnostiserats för anorexi, mår för tillfället bra, men skulle vilja ha säkerheten att de kan gå in och ta beslut för mig om det skulle bli sämre. Jag fyller 18 om drygt ett halvår och är orolig för vad som skulle kunna hända då. Blir mycket tacksam för svar.

Svar:

Vården och behandlingen av en patient ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska också få information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Som patient ska man således få sådan information att man kan avgöra om man vill genomgå en viss behandling eller avstå från behandlingen. Om informationen inte kan lämnas till patienten, till exempel om patienten är för sjuk för att förstå innebörden av informationen, ska den i stället lämnas till närstående. Som närstående räknas bland annat patientens föräldrar.

Av ovanstående torde följa att man inte i förväg kan överlåta sin rätt till samråd och information i en framtida vårdsituation till någon annan. Svaret på din fråga är således att du inte kan överlåta makten i medicinska frågor till dina föräldrar. En sådan överlåtelse skulle inte vara juridiskt bindande. Däremot kan du naturligtvis noggrant skriva ner att du vill att dina föräldrar underrättas om du hamnar i en vårdsituation och att sjukvården samråder med dem om din behandling. Det är också bra om dina föräldrar får en kopia av vad du skrivit ner. En sådan viljeyttring gäller inte för all framtid utan kan när som helst återtas av dig.

Hälsningar,
Ulf Eveland

Netdoktors fakta om Anorexia nervosa »Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons