Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Fel diagnos/medicin?

Jag är mycket orolig för en nära vän, en man på 53 år. Under ett par års tid har han drabbats av och till av trötthet och nedstämdhet. Trots det jobbade han heltid, vilket han gjort i 37 år utan någon längre eller allvarlig sjukdom, fram till för åtta månader sen, då han blev helt sjukskriven för dessa symptom. Inget annat hade tillstött mer än att han uttalade viss livsleda, men vem får inte det när man är s.k. utbränd och har en medelsvår depression, vilket läkaren satte som diagnos. Under våren och sommaren har läkare testat en hel rad mediciner (Mitrazapin, Sertralin, Edronax m. fl.) och varje gång fick han besked om att det tog minst 14 dagar innan de gav full verkan. Men bättring har uteblivit varje gång och sen sattes nytt preparat in. Under denna tid med olika mediciner har värre symptom tillstött, stark oro (fick insatt Oxascand som han nu stått på c:a 6 mån.), stora sömn- och insomningsproblem (fick Propavan och Imovan), panikångest, skakningar, total tomhetskänsla, avmagring, muskelsvaghet, drar sig undan sociala kontakter, gråtattacker, ilska (behärskad) emellanåt. För 14 dagar sedan sattes Seroquel och Lamictal in, läkaren förklarade inte varför – utan han fick läsa sig till det på lappen i paketet och på Internet. Om inte detta skulle hjälpa, menade läkaren att det kunde bli aktuellt med ECT. Ännu ingen bättring, men däremot försämring dag för dag, blivit total initiativlös och ”helt tom i skallen”, känsloavtrubbning, avtrubbad och viljelös. Jag har tidigare jobbat inom psykvården och denna människa som jag känt hela mitt liv har aldrig visat några som helst psykotiska drag, utan varit en stadig, trygg och harmonisk familjefar. Han har aldrig uppvisat maniska drag och något sådant finns heller inte i hans släkt. I ”Frågeformulär om förstämningssyndrom” på AstraZenecas hemsida är det bara en fråga som kan svaras ”ja” på – ”tankarna flög omkring i huvudet och du inte kunde samla ihop dem?” Alla de symptom min vän har idag har tillstött efter att han började medicineras. Min fråga är: ordineras Seroquel och Lamictal för medelsvår depression (alltså inte bipolär) och/eller biverkningar som uppstått av annan medicin? Kan han ha fått någon nervskada av att ha blivit exponerad av sexvärt krom under 35-40 år (dåliga skyddsanordningar). Han har aldrig blivit undersökt för detta, trots att det var företagsläkaren han först uppsökte, när tröttheten kom. Snälla hjälp!

Svar:

Tack för Din fråga. Jag förstår att Din gode vän har det svårt och det smärtar mig att den behandling han fått så här långt inte hjälpt...

Jag kan förstå varför hans läkare försökt prova olika antidepressiva läkemedel på indikationen medelsvår depression, likaså tycker jag att sömnmedicinerna och de ångestdämpande medicinerna (Propavan, Imovane och Oxascand) verkar vara rimliga. Jag kan också förstå varför ECT föreslagits. Dock begriper jag kanske mindre varför Seroquel och Lamictal sätts in (båda är mediciner som används vid
psykos/bipolär sjukdom) särskilt som Du säger att Din vän aldrig haft några sådana symptom. Min undran handlar också om vilken annan slags behandling Din vän fått? Samtal? CBT?

När det gäller Din undran om huruvida sexvärt krom har kunnat åstadkomma en nervskada så är tyvärr mitt svar att det vet jag inte. Vi vet att långtidsexponering för vissa metaller kan åstadkomma olika sorters skador (däribland nervskador). Detta brukar vara relaterat till såväl mängd som tid man exponerats. Om detta gäller för sexvärt krom vet jag inte men jag tycker att detta mycket väl är en fråga som bör undersökas. Företagsläkaren/yrkesmedicinaren är nog den som är bäst ägnad att svara.

Hoppas jag kunnat vara till någon hjälp.

Bästa hälsningar Lars Davidsson överläkare psykiater.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Biverkningar av mediciner mot depression

2011-08-10 | 14:07

av Jan Wålinder

Känner ett lätt tryck över bröstet.

2011-07-30 | 00:22

av Anders Clarberg

Medicinering vid långsam metabolisering

2011-08-10 | 01:01

av Anders Berntsson

Byte av läkemedel mot depression

2011-07-14 | 12:40

av Jan Wålinder

Panikångest och depression

2011-07-21 | 15:45

av Anders Berntsson

Risk för fosterskador av cymbalta mot depression

2011-05-27 | 09:06

av Anders Berntsson

Hur länge ska jag äta Citalopram? Vill ha medicinen hela livet ut

2011-06-15 | 15:48

av Jan Wålinder

Familj i kris - sonen har depression

2011-05-13 | 08:26

av Gunnar Bylin

Risk för fosterskador?

2011-05-27 | 09:04

av Anders Berntsson

Anonym diagnos?

2011-04-14 | 16:03

av Anders Berntsson

Minskad stress vid depression?

2011-04-26 | 16:44

av Jan Wålinder

Yr och konstig av Citalopram

2011-03-8 | 10:06

av Anders Berntsson

Må sämre vid tillfrisknande?

2011-02-28 | 10:52

av Jan Wålinder

Hur länge kan man äta Sertralin? Planerar att bli gravid

2011-02-17 | 13:41

av Anders Berntsson

psykisk störning

2011-01-5 | 17:08

av Jan Wålinder


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.