Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Borderline

Vad gör man om om ens anhörige odiagnoserade borderlinepatient vägrar lyssna på råd om att söka vård? När de saknar sjukdomsinsikt och förnekar behoven för hjälp för denne inte lider av det lika mycket som de närstående? Kan LPT övervägas när det är familjen, inte patienten själv som är i "fara" (hamnar i psykisk ohälsa, medberoende etc. eller den sjuke är psykiskt/verbalt och-eller fysiskt misshandlande missbrukare, men inte i direkt livshotande situation)? Denne är ju då skadlig för sin omgivning. Eller har de som känner sig negativt påverkade av en personlig okontrollerbar situation ansvaret i detta fall bara för sitt eget välbefinnande och ska i sådana fall bryta sig ur det själv, helt enkelt?

Svar:

Tack för din fråga. Jag förstår ditt predikament, vad gör man med människor som inte vill söka behandling men som utgör någon form av "fara" för sin omgivning. LPT lagen är i stort skriven för att människor som lider av en psykos-sjukdom eller allvarlig depression med självmordsrisk skall kunna få vård- oberoende av eget samtycke. LPT-lagstiftningen brukar inte användas for missbruksvård (möjligen med undantag av drog/alkoholutlösta psykoser) och än mindre i fall av personlighetstörningar (undantaget kortvarigt i fall med hög självmordsrisk/vald mot andra). I det fall brott begås (misshandel, droghantering etc) sa finns det naturligtvis särskild lagstiftning för att hantera detta (dvs man måste kontakta polisen) och eventuellt kan den rättspsykiatriska lagstiftningen (LRV) komma att användas i ett senare skede.

Den underliggande tanken i allt detta är att varje vuxen människa är ansvarig för sig själv och sina handlingar intill dess motsatsen är uppenbar (tex pga allvarlig psykisk sjukdom).

I tillägg till detta är det naturligtvis också så att anhöriga är ansvariga för sin situation och måste agera för att skydda sin person och sina intressen. Ingen kan vara ansvarig för en annan människas liv, val och handlingar (annat än i undantagsfallen ovan).

Jag vet egentligen inte om jag lyckats besvara din fråga, men jag hoppas att jag bringat någon klarhet i hur lagen ser på det hela.

Bästa hälsningar
Lars Davidsson

Netdoktors fakta om depression »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Själlvmordstankar

2016-07-31 | 00:12

av Anne Grefberg

Känslig och tom

2016-08-2 | 18:41

av Anne Grefberg

Socialfobi

2016-08-2 | 20:12

av Anne Grefberg

Minne

2016-03-8 | 10:40

av Anne Grefberg

Jag vill bli längre

2016-03-8 | 13:06

av Anne Grefberg

Drastisk förändring!

2016-01-8 | 14:20

av Anne Grefberg

Depression? Känner press och ångest

2016-01-10 | 01:00

av Anne Grefberg

Orolig son som mår illa

2015-12-17 | 09:05

av Anne Grefberg

Mår inte bra asså

2015-11-24 | 06:56

av Anne Grefberg

Tics?

2015-11-6 | 13:51

av Anne Grefberg

Agorafobi

2015-11-5 | 00:35

av Anne Grefberg

Min barndoms deprimerande inverkan

2015-10-11 | 18:30

av Anne Grefberg

Konstiga symptom

2015-10-16 | 14:26

av Anne Grefberg

Hur ska jag komma över min abort?

2015-09-8 | 00:54

av Anne Grefberg

hej jag tror jag har en deprission

2015-09-13 | 11:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons