Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Borderline

Vad gör man om om ens anhörige odiagnoserade borderlinepatient vägrar lyssna på råd om att söka vård? När de saknar sjukdomsinsikt och förnekar behoven för hjälp för denne inte lider av det lika mycket som de närstående? Kan LPT övervägas när det är familjen, inte patienten själv som är i 'fara' (hamnar i psykisk ohälsa, medberoende ect. eller den sjuke är psykiskt/verbalt och-eller fysiskt misshandlande missbrukare, men inte i direkt livshotande situation)? Denne är ju då skadlig för sin omgivning. Eller har de som känner sig negativt påverkade av en personlig okontrollerbar situation ansvaret i detta fall bara för sitt eget välbefinnande och ska i sådana fall bryta sig ur det själv, helt enkelt?

Svar:

Tack for Din fraga. Jag forstar Ditt predikamnet- vad gor man med manniskor som inte vill soka behandling men som utgor nagon form av "fara" for sin omgivning. LPT lagen ar i stort skriven for att manniskor som lider av en psykossjukdom eller allvarlig depression med sjalvmordsrisk skall kunna fa vard- oberoende av egat samtycke. LPT-lagstiftningen brukar inte anvandas for missbruksvard (mojligen med undantag av drog/alkoholutlosta psykoser) och an mindre i fall av personlighetstorningar (undantaget kortvarigt i fall med hog sjalvmordsrisk/vald mot andra). I det fall brott begas (misshandel, droghantering etc) sa finns det naturligtvis sarskild lagstiftning for att hantera detta (dvs man maste kontakta polisen) och eventuellt kan den rattspsykiatriska lagstiftningen (LRV) komma att anvandas i ett senare skede.

Den underliggande tanken i allt detta är att varje vuxen människa är ansvarig för sig själv och sina handlingar intill dess motsatsen är uppenbar (tex pga allvarlig psykisk sjukdom).

I tillägg till detta är det naturligtvis också så att anhöriga är ansvariga för sin situation och måste agera för att skydda sin person och sina intressen. Ingen kan vara ansvarig för en annan människas liv, val och handlingar (annat än i undantagsfallen ovan)....

Jag vet egentligen inte om jag lyckats besvara din fråga- men jag hoppas att jag bringat någon klarhet i hur lagen ser på det hela.

Bästa hälsningar
Lars Davidsson

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Bukspottkörteln

2013-12-12 | 14:19

av Lars Håkan Nilsson

Jag har varit sjukskriven länge på grund av utmattningsdepression, kommer jag att bli bättre?

2004-11-26 | 20:10

av Lars Davidsson

Jobba eller inte?

2008-10-5 | 12:18

av Anders Berntsson

330 000 alkohol beroende svenskar.

2013-12-12 | 15:04

av Lars Håkan Nilsson

BROAD-studien kring schizofreni

2015-09-6 | 14:52

av Christina Hultman

Jag mår så dåligt och ställer mig frågan varför man egentligen ska leva?

2004-11-26 | 20:11

av Lars Davidsson

Circadin mot sömnproblem?

2008-11-7 | 16:24

av Jan Wålinder

Är jag en alkoholist?

2013-12-12 | 15:18

av Lars Håkan Nilsson

Vad orsakar schizofreni?

2015-09-7 | 10:34

av Christina Hultman

Kan man kräva hembesök av psykologer?

2004-11-26 | 20:12

av Lars Davidsson

Är risken att bränna ut sig ärftlig?

2008-11-12 | 10:19

av Jan Wålinder

Hur mycket är för mycket?

2013-12-12 | 15:43

av Lars Håkan Nilsson

Schizofreni hos äldre

2015-09-8 | 21:13

av Christina Hultman

Jag har börjat ifrågasätta vem jag är

2004-11-26 | 20:12

av Anonym användare

Bara trött

2008-12-27 | 21:22

av Anders Berntsson


Annons
Annons
Annons
Annons