Forum Depression & ångest


Valdoxan

Min psykiater har pratat med mig om ett nytt läkemedel som snart kommer till apoteken. Tydligen normaliserar det störningar i dygnsrytmen, framförallt sömn vilket ger effekt både på ångest och depression. Anmärkningsvärt är att det verkar ha extremt lite biverkningar. Man skall visst ta leverprover för att det är ett nytt läkemedel. Nu kollade jag och såg att det blev godkänt i februari. Man blir minst sagt förbannad över att det inte finns på aoteken nu. Det har ju gått flera månander. Har någon erfarenhet av det?

Nej, jag har ingen erfarenhet av det, men googlade lite... "Valdoxan väntas komma ut till försäljning under året. Exakt när beror på förhandlingar om pris, beslut om subvention och företagets marknadsföring." Källa: http://bjarredoffseason.blogspot.com/2009/03/valdoxan-thymanax-och-agomelatin.html "I Sverige kommer det att finnas från och med i sommar." Källa: http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=11977 Jag hittade även produktfakta på fass, fast medicinen inte säljs än: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20070907000049&DocTypeID=5&UserTypeID=2


Valdoxan kommer enligt uppgift ev. att finnas tillgängligt på Svenska Apotek under sommaren. Anledningen till att tillståndet dröjt är bl.a att några tidigare studier visade att medlet tycktes kunna ge upphov till en ökad risk för levercancer hos bl.a möss. Detta gällde då vid betydligt högre doser än vad som är aktuellt för behandling på människa, men jag tycker nog ändå att vi ska vara ganska tacksamma över de stränga säkerhetskrav som ställs innan nya läkemedel blir godkända. Har för mig att Valdoxan godkänts av LMV tidigare, men att detta senare drogs in bl.a på grund av tveksamheter betr. säkerheten. Skulle det vara så att säkerhetsfrågorna är lösta verkar det vara ett mycket intressant läkemedel då verkningsmekanismen är en helt annan än de medel som nu finns att tillgå, vilket skulle kunna vara ett bra alternativ för de som inte blir hjälpta av de läkemedel som nu finns att tillgå, eller får oacceptabla biverkningar, då de annars så vanliga biverkningarna med ssri/snri tycks saknas hos Valdoxan.


Det saknar tydligen sexuella biverkningar, ingen viktuppgång, inga utsättninssymptom. Om man läser vetenskapliga artiklar på pubmed så finns mycket intressant. http://tinyurl.com/meywpk

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons