Forum Depression & ångest


Forumtråd: Positivism

Att tänka positivt om andra, att de menar väl är en fin känsla :-) Mera sånt! :-) Kram till alla som läser :-)

Ja då mår man bättre själv, helt klart. Bra råd. *Kramis*


:-)


Gör han? Men se där, då tycker han och jag och du lika i den saken -) Härligt! Möjligen kan jag ha läst detta och att det ursprungligen kommer från Unestål och jag har glömt källan -) Inte omöjligt alls... jag tar till mej saker i livet, jag påverkas, formas, präglas av det jag ser och hör och känner i livet :-) Positivism är något jag dras till och tycker om iallafall :-) Kram vännen!


), benämning på olika filosofiska riktningar som strävat efter att grunda tänkandet på "fakta", d.v.s. kunskap som baseras på sinneserfarenhet. Genom empiriska studier försöker forskaren hitta egenskaper hos studieobjektet som återkommer också i andra fall och situationer. När man kartlagt ett tings regelbundenheter ger detta möjlighet att förutsäga, och ingripa i, ett skeende. Det som kan förutsägas (t.ex att jorden kommer att snurra ett varv runt solen under nästa år) är det som kan betraktas som kunskap. Det som inte kan vägas eller mätas betraktas som mindre intressant och man tenderar att se verkligheten som lineär. Det mänskliga tänkandet anses enligt positivismen genomgått tre stadier: 1) Den teologiska stadiet där skeendena i världen ansågs beroende av gudar och andar. 2) Det metafysiska stadiet där skeendena i världen ansågs beroende av krafter och energier hos alla ting, t.ex hos atomer. 3) Det positiva stadiet där man insett att skeenderna i världen inte går, och inte behöver, förklaras. Termen positivism myntades ursprungligen av Henri de Saint-Simon, men utvecklades främst av 1800-talssociologen Auguste Comte. En annan positivist var James Mill som uppfostrade sin son John Stuart Mill i positivistisk anda. Med termen positivism avses ofta logisk positivism. Inom psykologin tillämpas positivismen av de behavioristiska och operationalistiska skolorna (exempelvis B.F. Skinner).


Ja jag håller med dig.. Du har så rätt. Kram Villervalla


Ja, det känns mycket skönare då jag fokuserar på människors bra sidor har jag själv känt :-) Kram!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons