Forum Depression och ångest


Kanske goda lyssnare, men...

Visst är väl den s k behandlande personalen oftast goda lyssnare, men så värdefullt det hade varit om den tagit tillvara på den information patienterna har att förmedla om händelser, skeenden, omständigheter, sociala faktorer, relationer, mobbning på arbetsplatserna, med mera. Som det varit hittills genom åren upprepas ju historierna om och om - i onödan därför att det inte ofta dokumenteras, debatteras, t o m anmäls, eller används - på något offentligt (ev anonymt) vis?! Hur ska vi lära av historien och sätta stopp annars?

Att "ta tillvara information" tar oerhört mycket tid och resurser. Det behöver finnas en balansgång i vart resurserna ska gå. Jag tror ändå att mycket dokumenteras och utreds och används precis som du tycker att det ska göras... Men själva "samtalspartnern" behöver göra sitt jobb och överlåta åt andra att utreda. Jag tror det du efterlyser här redan existerar faktiskt...


Håller med okallu. Jag tror att mycket av informationen som kommer fram tas tillvara på. Men omständigheter, social situation, relationer, mobbning och liknande är så komplicerade saker att jag tror att det hade krävts resurser som inte något samhälle har för att helt komma till rätta med det.


De borde dokumenteras och spridas har det gått till - och hindras att upprepas gång på gång. Det inser väl även en lekman. Fackliga ombudsmän skulle skrivit mer om de fall de känner till.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons