Forum Depression och ångest


Funktionshinder i familjen

Jag undrar om det finns fler här inne som har vuxit upp med syskon eller andra familjemedlemmar med grava funktionshinder? Min storasyster fick en grav hjärnskada när hon var 4 (jag var 3) och kom hem från sjukhuset som spädbarn på nytt. Blind, rullstolsburen, hade förlorat talet. Hon lärde sig snabbt att tala igen (om än med begränsningar) men bedöms ha en begåvning motsvarande 2-4 års ålder. Det händer mycket med familjerelationerna när sånt händer och resten av vår uppväxt kom att handla om min syster och hennes behov i mkt hög grad, och resten av familjen blev "teamet" som fick vardagen att fungera bäst det gick. Det finns betydligt värre uppväxtmiljöer, det är ingen tvekan om det, men det är tydligt att det för mig har satt ganska djupa spår och flera i min omgivning har påpekat att mitt beteende i mångt och mycket påminner om det hos "medberoende" i missbrukarfamiljer. Det är också i allra högsta grad aktuellt i min vardag idag eftersom jag är god man för min syster och i juridisk bemärkelse hennes "förälder" med allt vad det innebär. Hon bor i en gruppbostad där hon har det hyggligt bra men jag sköter alla myndighetskontakter, ekonomi etc och försöker vara garanten för att hon får en meningsfull fritid och den närhet och värme hon behöver. Det här ansvaret är naturligtvis inte helt enkelt att förklara för andra (ffa potentiella partners) och inte helt lätt att balansera mot egna behov och önskan att ha ett eget liv. Min fråga är egentligen om någon har liknande erfarenheter eller känner till någon bra terapeut med den här inriktningen eller med inriktning mot medberoendefrågor (gärna i Sthlmsområdet)?

Såg bara att ingen hae svarat, så jag tänkte att jag allafall kunde skriva att: nej, inga såna erfarenheter har jag. Men jag blir nyfiken på hur det är att ha vuxit upp med såna familjeomständighet /sofia

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons