Forum Depression & ångest


fortsättning borderline..

(5) uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller självstympande handlingar (6) är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar) (7) känner en kronisk tomhetskänsla (8) uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (t ex ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål) (9) har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symtom (Kriterier enligt DSM-IV )

Tycker om nna Kåvners artikel. Sen var hoppfull.KRAM

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons