Forum Depression och ångest


Familjerättslagar uppmanar till krig i Sverige

Läste nåt intressant: "I Tyskland tillämpar man i flera delstater något som man kallar Cochermodellen: särskilda familjedomstolar och en modell för samarbete mellan olika professioner runt barnet och familjen. Man har också en tidsram inom vilken barnets kontakt med båda föräldrarna ska vara löst. Yrkanden och inlagor får bara innehålla nödvändiga fakta och vara fria från smutskastande uppgifter. Att all inblandad expertis är enig om att det bästa för barnet är att ha kontakt med båda föräldrarna tvingar dem att acceptera det umgänge som domstolen beslutar om. Den förälder som vägrar att ta konstruktiva steg för barnets relation med både mamma och pappa anses visa upp en bristande föräldraförmåga, och riskerar då att förlora vårdnaden. Om en förälder försvårar kontakten, förtalar eller främmandegör den andre föräldern för barnet, betraktas det som psykisk barnmisshandel. Det är inte ovanligt att den ene föräldern lyckas misstänkliggöra den andre föräldern så att barnet skräms till att inte vilja umgås. Det kallas Parental Alienation Syndrom (PAS). Cochermodellen har visat sig fungera väl. 1995, då den var relativt ny, fick 60 procent av föräldrarna gemensam vårdnad efter domstolsförhandlingar. Idag är siffran 98 procent." Varför har vi inte nåt sånt här i Sverige? Det är så många ggr man hört hur den ena föräldern (ibland båda två) mer bryr sig om att ha "rätt" eller "vinna" ett krig mot den andra vuxna, än att barnet ska få så milda upplevelser som möjligt av separationen. I Sverige tvingas föräldrarna in i roller av "par och motpart i brottmål" vilket är sjukt. När vi samtidigt har politiskt valda domstolar (tingsrätter) som ska ställning i frågorna, säger det sig själv att behandlingen blir bristfällig. Inte heller soc och andra myndigheter klarar i alla lägen av balansen mellan känslor och professionellt arbete till gagn för barnets bästa. Finns ingenting som gör mig så upprörd som föräldrar som skiter i barnen för att besegra en fd partner. Detta måste man kunna förändra, annars är det bara att lägga ner det här landet.

Ja det är tragiskt när barnens bästa inte ligger i fokus :(


Jag kan inte förstå hur man som mamma eller pappa kan smutskasta varandra bara för den sakens skull. Oavsett hur smutsig en separation kan vara är man ju i första hand föräldrar.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons