Forum Depression & ångest


Det var ett tag sedan

Jag var inne här och harvade, ser att TC fortfarande är en av hangaroundsen och att gränssnittet på siten ser kasst ut

Hej! Tack för synpunkten. Vi på redaktionen arbetar kontinuerligt på vårt gränssnitt för att göra det så tydligt och lättanvänt som möjligt det är dock mycket som ska hinnas med och vi gör så gott vi kan. Vi hoppas på att snart kunna presentera nyheter i gränssnittet för att förenkla användningen. Med vänliga hälsningar, Björn Norestig Redaktionen Netdoktor


Tydligt o lättanvänt... mja... jo det är det väl, kan man säga. Fast när jag byter område så är "huvudnyheterna" på området ibland från ett annat område istället... ser lite muppigt ut ju... typ gå in på depression och det står om stress o utbrändhet där... de notiserna ska ju stå på stress o utbrändhet istället, inte på depression. Bättre temainriktning vore ju önskvärt...


Ja jag vände mig till Björn i mitt förra inlägg alltså... ville bara tydliggöra det.


Hej! Tack Okallu för dina synpunkter. Vad gäller både nyheter och faktaartiklar på Netdoktor.se kan dessa tillhöra och presenteras på flera områden. Stressrelaterade problem och depression har ett samband, därav kan en artikel om stress dyka upp på området Depression och vice versa. Artiklar har dock huvudområden under vilka de hör hemma, vilket medför att man när man klickar på en artikel kan flyttas från exempelvis området Depression till Stress & utbrändhet. Det jag menade i mitt tidigare inlägg var att vi arbetar för att göra Netdoktor.se bättre och att vi försöker vara så bra som möjligt. Hur artiklar och därigenom områden relateras till varandra är något vi arbetar på. Det är jättebra med diskussion, fortsätt gärna inkomma med synpunkter! Med vänliga hälsningar, Björn Norestig Redaktionen Netdoktor

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons