Forum Depression & ångest


Borderline eller inte taget från borderline .nu

Är Borderline en sjukdom och hur vet man om någon har borderline? Nej, borderline är ingen sjukdom i sig, ett kort och bra svar har jag hittat på nätet: Borderline är ett psykologiskt begrepp som används på personlighetsstörningar. Det är alltså inte en psykisk sjukdom i sig. Inte heller är det en skräpdiagnos som tyvärr många tyckt tro. Rakt översatt från engelskan betyder det gränslinje. 1-2 % procent av befolkningen i allmänhet och var fjärde patient som behandlas på psykiatrisk klinik har diagnosen borderline-personlighetsstörning Hur vet man om någon har borderline Det finns vissa kriterier man måste uppfylla innan man får diagnosen borderline. Om en person uppvisar minst 5 av de nedan uppräknade kriterierna kan diagnosen borderline ställas. OBS! Ställ inga diagnoser själv! Du har med all säkerhet inte den utbildning och erfarenhet som krävs för att ställa diagnoser Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxen ålder och tar sig minst fem av följande uttryck: (1) gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Obs: sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här (2) uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering (3) uppvisar identitetsstörning, dvs. varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla (4) visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Obs: sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här (5) uppvisar upprepat suicidalt beteende..

Bra uttryckt!! att diagnoser är en "färskvara", hoppingivnade och känner att så är det oxå!!


Ja, sån är jag !

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons