Val av antidepressivt läkemedel

Det är många gånger inte lätt att veta vilket läkemedel som passar bäst för en viss patient. Vid en lindrig eller medelsvår depression börjar man därför oftast med ett SSRI-preparat, som vanligen har god effekt och tolereras väl.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

Vid svåra depressioner eller om man inte haft särskilt bra effekt med ett SSRI-medel, trots dosökning, väljer man oftast ett medel som verkar på flera transmittorsystem samtidigt.

Det har i behandlingsstudier varit svårt att visa skillnad i effektivitet mellan olika antidepressiva medel, men det förefaller vid närmare granskning som att man vid djupare depressioner kan ha en bättre effekt av medel som samtidigt förbättrar funktionen i både serotonin- och noradrenalinnervceller, men ofta då till priset av litet mer besvär med biverkningar.

Annons
Annons

Det är möjligt att vissa av de antidepressiva medlen har en något snabbare effekt i starten, men detta är ännu inte tillräckligt väl visat. Det kan också vara en fråga om dosering.


Annons
Annons
Annons