Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Övriga antidepressiva läkemedel

För mianserin (Tolvon® eller Mianserin NM Pharma®) och mirtazapin (Remeron®), som är en vidareutveckling av mianserin, anses verkningsmekanismen vara en presynaptisk noradrenerg alfa2-receptorblockad och en postsynaptisk serotoninreceptorblockad.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

Detta betyder att medlen blockerar en receptor, den noradrenerga alfa2-receptorn, som sitter på både serotonin- och noradrenalinnervändar och som fungerar som broms av utflödet av transmittorsubstans synapsmellanrummet. Det antidepressiva medlet blockerar således en bromsmekanism och sluteffekten blir en stimulerande effekt.

Den postsynaptiska serotoninreceptorblockaden innebär att medlen verkar på serotoninreceptorer som sitter på den nervcell som skall stimuleras, det vill säga den nervcell i vilken man vill alstra en ny elektrisk impuls. Blockad av denna typ av specifika serotoninreceptorer får också en i slutänden stimulerande effekt, eftersom även dessa receptorer i sig har en hämmande funktion.

Trötthet/dåsighet och viktuppgång är typiska biverkningar vid behandling med både mianserin och mirtazapin.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Biverkningar av läkemedlen

Illamående, muntorrhet, trötthet/dåsighet och yrsel är några vanliga biverkningar.

Venlafaxin (Efexor&reg/Efexor depot&reg) är ett relativt nytt antidepressivum som också verkar genom att blockera återupptaget av både serotonin och noradrenalin, liksom de gamla tricykliska medlen, men som kemiskt skiljer sig från dessa och därmed har en annan biverkningsprofil.

Venlafaxin (Efexor&reg/Efexor depot&reg) brukar därför betecknas som ett SNRI (Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor). Det förefaller som om man med ökande dosering av venlafaxin (Efexor&reg/Efexor depot&reg) kan få en ökad effekt. Några typiska biverkningar är illamående, ångest/oro, svettningar, muntorrhet, huvudvärk och sexuell dysfunktion.

Annons
Annons

Vid lägre dosering liknar biverkningarna mycket de som förekommer hos SSRI-medlen, men vid högre dosering kommer också den noradrenalinpåverkande effekten in, vilket innebär att nya biverkningar tillkommer och profilen blir något annorlunda.

Duloxetin (Cymbalta&reg) kan också betecknas SNRI (Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitor). Inverkar i hela dosområdet balanserat på bägge systemen, dvs på serotonin och noradrenalin. Preparatet är nyligen introducerat på marknaden. Biverkningarna är till synes milda och liknar venlafaxinet men domineras av illamående. Blodtrycket verkar ej påverkas.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons