Monoaminåterupptagshämmare

Moklobemid (Aurorix®) som är den enda MAO-hämmaren i Sverige, är en reversibel och selektiv hämmare av den MAO-form (A) (se nedan) som bryter ned serotonin och noradrenalin (Reversibel Inhibitor of MAO-A - RIMA).

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

Moklobemid lämnar MAO-B opåverkad vilket innebär att det inte behövs några dietrestriktioner i samband med medicinering.

Biverkningar

Några typiska biverkningar är huvudvärk, yrsel, illamående, sömnbesvär och muntorrhet.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

I kroppen finns två typer av enzymet monoaminoxidas (MAO), A och B. De gamla MAO-hämmare som dök upp på 50-talet blockerar funktionen hos båda formerna, till skillnad från moklobemid, och slår på så sätt ut det MAO som finns bland annat i tarmen för att bryta ned monoaminer som vi får i oss via kosten, exempelvis tyramin som finns i vissa jästa matvaror och drycker.

Tyramin kan i höga halter ge en kraftig och ibland farlig ökning av blodtrycket. Medicinering med de s k icke-selektiva MAO-hämmarna kräver därför dietrestriktioner.

Medel av den typen finns numera, i Sverige, bara att tillgå efter att Läkemedelsverket givit licens för användning. Det kan vara aktuellt i enstaka fall av mycket svårbehandlad depression.

Annons
Annons

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »