Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Monoaminåterupptagshämmare

Moklobemid (Aurorix®) som är den enda MAO-hämmaren i Sverige, är en reversibel och selektiv hämmare av den MAO-form (A) (se nedan) som bryter ned serotonin och noradrenalin (Reversibel Inhibitor of MAO-A - RIMA).

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

Moklobemid lämnar MAO-B opåverkad vilket innebär att det inte behövs några dietrestriktioner i samband med medicinering.

Biverkningar

Några typiska biverkningar är huvudvärk, yrsel, illamående, sömnbesvär och muntorrhet.

Annons
Annons

I kroppen finns två typer av enzymet monoaminoxidas (MAO), A och B. De gamla MAO-hämmare som dök upp på 50-talet blockerar funktionen hos båda formerna, till skillnad från moklobemid, och slår på så sätt ut det MAO som finns bland annat i tarmen för att bryta ned monoaminer som vi får i oss via kosten, exempelvis tyramin som finns i vissa jästa matvaror och drycker.

Tyramin kan i höga halter ge en kraftig och ibland farlig ökning av blodtrycket. Medicinering med de s k icke-selektiva MAO-hämmarna kräver därför dietrestriktioner.

Medel av den typen finns numera, i Sverige, bara att tillgå efter att Läkemedelsverket givit licens för användning. Det kan vara aktuellt i enstaka fall av mycket svårbehandlad depression.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons