Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Depression & ångest

Ljusbehandling vid depression

Utomlands är det vanligt att ge ljusbehandling genom att låta patienten sätta sig framför en skärm med ljusrör. I Sverige har vi dock konstruerat speciella ljusrum med mer kontrollerade ljusflöden. Effekten har visat sig vara bättre vid årstidsrelaterade depressioner.
Annons

Dessa rum har vita väggar och tak samt ljusa golv, och patienterna klädda i vitt. Lysrören i taket är riktade uppåt och ut mot väggarna. De ger ett indirekt ljus och ett ljusflöde (luminans) av ca 350 Candela/kvm överallt i rummet. Fördelen med ljusrummet är at man säkerställer ett konstant ljusflöde som når närhinna i ögonen under hela behandlingen.

Är ljusbehandlingen verksam?

Ljusbehandling har givits både vid årstidsrelaterad depression och icke årstidsrelaterad egentlig depression. Effekten har visat sig vara bättre vid årstidsrelaterade depressioner. Det finns inga riktigt bra kontrollerade studier som visar effekt, men i enstaka enkäter har man visat att många patienter upplever ljusrummen som positiva. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har i juni 2007 kommit ut med en rapport där man slår fast att effekten av ljusbehandling inte är säkert skild från effekten av placebo. Man har i SBU rapporten gått igenom ca 200 kliniska arbeten. Vissa patienter har dock beskrivit en förbättring efter ljusbehandling.

Annons
Annons

Vilka är ljusbehandlingens verkningsmekanismer?

Teorin bakom ljusbehandling är att ljuset måste gå via ögat. Teorin är då att ljuset påverkar delar av mellanhjärnan (hypothalamus) och tallkottkörteln (corpus pineale). Tallkortkörteln insöndrar melantonin nattetid under mörker. Melantoninproduktionen kan då tänkas stängas av, eller minskas, vid ljus mot ögats näthinna.

Det finns en del andra teorier om att ljusbehandling också skulle kunna ha effekter på serotoninbalansen i hjärnan, samt kunna ge förbättrat blodflöde i hjärnan.

Vilken typ av ljus är bäst?

För att få effekt av ljusbehandling krävs relativt starkt ljus. Den ljusstyrka som tidigare användes mest var 2500 Lux, mätt vid patientens ansikte. Under de senaste åren har man framförallt i USA och Kanada ökat ljusstyrkan till 10 000 Lux och på så sätt minskat behandlingstiden från två timmar till 30 minuter per gång.

Det vanliga är att man vid ljusbehandling använder lysrör av s k bredspektrumtyp (s k dagsljuslysrör) som ger ett vitt ljus. Vanliga lysrör har dock ej visat sig ha sämre behandlingseffekt.

Annons
Annons

När ger behandlingen bäst effekt?

Vissa studier har visat att ljusbehandling på morgonen har en signifikant bättre effekt än ljusbehandling på kvällen. Men det finns också patienter som har effekt av ljus enbart på kvällen. I Sverige ger man ljusbehandlingen vid höst- och vinterdepressioner under ca två timmar någon gång mellan kl 6.00 och 9.30 på morgonen. Andra tidpunkter för behandling är två timmar mellan kl 9.30 och 12.00 och två timmar mellan 16.30 och 20.00 på kvällen. Är patienten deprimerad ges i allmänhet 7-10 behandlingar i rad. Patienter med långdragna depressioner under vinterhalvåret behöver ofta underhållsbehandling en till tre gånger per vecka för att inte återfalla i depression.

Kan man förebygga depression med ljusbehandling?

Ett sätt att ge behandling är s k profylaktisk (förebyggande) behandling. Man ger då två behandlingar i veckan under fyra veckor strax före tiden då patienterna brukar bli deprimerade.

Finns det några biverkningar vid ljusbehandling?

Biverkningar som rapporterats vid ljusbehandling är huvudvärk (ibland av migräntyp), trötthet, ögonsveda, oro, rastlöshet, insomningssvårigheter och omslag till hypomani/mani. Dessa biverkningar är dock mest uttalade vid behandling med direkt ljus från ljusboxar och ljusramper, framför allt vid 10 000 Lux.

Man har registrerat mycket få biverkningar i samband med behandling i ljusbehandlingsrum, men risken för omslag till hypomani/mani bör alltid beaktas hos patienter som tidigare haft sådan problematik.

Används ljusbehandling vid andra sjukdomstillstånd än depression?

Ljusbehandling har prövats vid en del andra sjukdomstillstånd. Klar effekt har noterats vid årtstidsrelaterad bulimi (ätstörning), årstidsrelaterade smärttillstånd, PMS och vid fördröjd dygnsrytm.

Hur kan man få tillgång till ljusbehandling?

Ljusbehandling är en behandlingsmetod utan större biverkningar. Enligt SBU rapporten från 2007 visar litteraturstudier ingen större skillnad i effekt jämfört med placebo. Därmed inte sagt att ljusterapi är i nivå med placebo. Det kan finnas sätt att studera ljusterapin som idag inte tillräckligt väl undersökts i kontrollerade studier, särskilt vid vinterdepression.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Det finns ca 60 ljusbehandlingsrum i Sverige. Alternativet är behandling med ljusbox i hemmet under läkarkontroll, dessa ger precis som ljusrummen ett indirekt ljus med samma flöde.

För ytterligare upplysningar, ring röstbrevlådan på ljusbehandlingsenheten St Görans sjukhus, tel 08-6722353.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons