Hypokondri

Hypokondri betyder ”under brosket”. Med det menas en sjukdom eller ett tillstånd som sitter under revbensbrosket, eller närmare bestämt i ”hjärtat”.

37246dc3f6d3b7c5d6c666e0bc03fb0b.JPG
Uppdaterad den: 2011-06-21
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Hypokondri är med andra ord sinnets (själens) smärta eller sjukdom.

Fint på 1800-talet

Hypokondri är känt sedan många hundra år, och hade sin renässans på 1800-talet i de övre samhällsklasserna. I synnerhet kvinnor drabbades av hypokondri, som ansågs lite ”fint” att ha, och en mängd behandlingar fanns att tillgå.

Annons
Annons

Den berömde svenske läkaren Axel Munthe verkade på den italienska ön Capri i många år. Han ansåg att hypokondri orsakades av en speciell bakterie, mot vilken han förskrev olika läkemedel och behandlingar.

Flera framstående personer som vetenskapsmannen Charles Darwin och författaren Marcel Proust anses ha lidit av hypokondri liksom troligen den franske dramatikern Molière - inte minst att döma av den insiktsfulla beskrivningen av tillståndet i hans berömda pjäs ”Den inbillade sjuke”.

Den friskes sjukdom

Hypokondri är vanligast i åldrarna 20-50 år. Eftersom man normalt inte är allvarligt fysiskt sjuk under denna period i livet, brukar hypokondri beskrivas som ”den friskes sjukdom”. Kvinnor och män drabbas numera i någorlunda lika grad. Senare i livet, då de verkliga sjukdomarna är vanligare, avtar hypokondritendensen. Hos barn är hypokondri mycket sällsynt.

Annons
Annons

”Symtom”

En hypokondriker ”drabbas” aldrig av några banala sjukdomar, utan de är alltid invalidiserande eller dödliga, såsom cancer i olika former samt MS, ALS och andra allvarliga nervsjukdomar. Även hjärtsjukdomar (hjärtneuros) förekommer ofta bland ”diagnoserna”.
&nbsp
Hypokondri är mycket vanligt. Det anses att uppemot tio procent av patienterna på en vårdcentral lider, mer eller mindre, av hypokondri.

Tillståndet orsakar mycket psykiskt lidande för den drabbade, och innebär också stora kostnader för sjukvården. Eftersom symtomen i stort sett är desamma som vid allvarliga sjukdomar, genomgår hypokondrikern (oftast på egen begäran) många undersökningar innan man kommer fram till att det rör sig om hypokondri – något som hypokondrikern ofta inte kan acceptera.

Det är svårt att lida av en verklig sjukdom, men minst lika jobbigt att lida av något man inte har - men som man tror sig ha. Hypokondrikern blir ständigt misstrodd av både läkare och sin omgivning.

KBT som framgångsrik behandling

Det är ännu oklart vad som orsakar hypokondri, och sannolikt varierar det från person till person. Förmodligen handlar det i grunden om någon form av ångestproblematik. Det bevisas inte minst av att det numera finns ett framgångsrikt behandlingsalternativ, nämligen kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT innebär i detta fall att man med hjälp av psykolog/psykiater ”förnuftsmässigt” inser att tillståndet är inbillat. Metoden har även framgångsrikt använts som gruppterapi.

KBT-mottagningar finns numera på de flesta större sjukhus samt drivs i privat regi. KBT har inneburit att det utbredda lidande som hypokondrin innebär, kan minskas med ganska enkla medel.


Annons
Annons
Annons