Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Frågor och svar om depression 2009


Uppdaterad den: 2009-10-21
Författare: Anders Berntsson, chefsöverläkare inom psykiatri samt tandläkare, Prima vuxenpsykiatri

Annons

Onsdagen den 21 oktober svarade Anders Berntsson, chefsöverläkare inom Psykiatri vid Danderyds sjukhus, på besökarnas frågor om depression. Läs hans svar nedan.

Karlslund: Vid behandling av prostatacancer är en vanlig åtgärd att man pressar ner testosteronhalten i mannens kropp. Många blir depressiva av detta, andra inte eller får bara lätta symptom. Finns någon förklaring till skillnaderna?

Anders Berntsson: Det finns en förklaring till att det sker som du beskriver. Varför bara vissa drabbas vet man dock inte. Det är som med farmaka. Alla mediciner hjälper inte alla.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

 

Lilli: Jag har en mamma som lider av bipopulär sjukdom. Hon är manodeppressiv. Det är jobbigt som anhörig att ha någon som lever med den sjukdomen. Min fråga är medicinering. Hon äter väldigt mycket med. hon är snart i 70-årsåldern. Börjar blir glömsk, går sakta. ramlar ibland och allmänt (trög). Måste man inte minska på medicinen när man börjar bli äldre? Dom lägger hellre till än minskar. Jag tar upp problemet med läkaren, men då säger det att det är risk att hon mår sämre om vi plockar bort med. Vad ska jag göra?

Anders Berntsson: Jag kan bara svara generellt och tyvärr inte specifikt för din mor. När man blir äldre brukar man kunna sänka medicinerna, men det gäller inte alla. När man blir äldre kan man också få andra (nya eller förändrade) symtom i sin bipolära sjukdom. Jag tycker du skall prata med din mors doktor om dina funderingar.

 

Annons
Annons

 

Fasush: Är man deprimerad om man gråter 40 gånger i månaden?

Anders Berntsson: Nja, själva gråtandet har egentligen inte med depression att göra. Det måste vara fler symtom för att man skall kunna ställa diagnosen depression.

 

Gästidag: Har vart på HC idag och träffat en läkare som efter MADRS-test säger att jag har lätt depression, var jätteorolig då jag svarade och gav inte rätt svar på alla frågor. Ser här att jag inte har 18 poäng utan 27 poäng (lättare att svara då ingen "bedömmer") Vad händer om jag svarar ärligt?? Läkaren började redan idag att prata om "lyckopiller" och samtalshjälp. Tror inte jag vill prata med kurator och äta medicin! Kan de bli värre om jag inte går vidare med detta??

Anders Berntsson: Skattningsskalor/test som MADRS har ju ingen effekt eller betydelse om man inte svarar ärligt. Å andra sidan får ju inte skattningsskalor bli det enda bedömningsinstrumentet man använder.&nbsp

Rowanleaf: För 5 år sedan var jag sjukskriven för utmattningsdepression och panikångest. Jag fick Zoloft samt sömntabletter. Hur kan jag veta att jag idag har "normal" halt av serotonin? Efter min sjukskrivning, 1,5 år, började jag plugga på heltid. Känner starka symtom vid stress tappar minnet och har svårt att få någonting gjort samt gråter mycket. Det här hindrar dock inte mitt vardagsliv, har hittat mina coping-strategier! Kan blodprov säga något om serotoninhalten?

Anders Berntsson: Vi har ännu inget bra och säkert mätvärde på serotoninnivåerna i blodet, och deras relation till depression. Dels tror vi inte att serotoninnivåer är den enda förklaringen på en depression, dels vet vi inte vad "normalnivåerna" är när det gäller serotoninnivåerna. Vi vet inte ens om nivåerna är olika hos samma person vid olika tillfällen, eller tillstånd. Man kan mäta, men inte använda resutaten än.

Kroppsformaren2: Varför blir man alltid deprimerad veckan före mens?

Anders Berntsson: Det gäller inte för alla, men det är tillräckligt vanligt för att man skulle vilja forska mer kring det. Det är i alla fall inte ovanligt. Det finns troligtvis hormonella orsaker till det, som man dock kan misstänka sekundärt påverkar främst serotoninivåer i kroppen. Vissa serotoninspecifika läkemedel kan hjälpa vid dessa tillstånd som du frågar om.

sjöjungfru: Har under många år fått diagnoser som höstdepression och utmattningsdepression och har nu klarat mig cirka 3 år med hjälp av antidepressiv medicin. Har också fått psykiatrisk hjälp, KBT behandling mm. Har nu gjort uppehåll med medicinen igen och mår sådär. Min fråga är. Hur fungerar antideppressiv medicin? Vad händer i kropp och hjärna? Jag har märkt att när jag slutat med medicinen får jag värk i musklerna. Är det så att antidepressiv medicin inte bara bedövar psyket?

Anders Berntsson: Antidepressiv medicin verkar genom flera olika transmittorssytem. En del effekter ger biverkningar och en del effekter är antidepressiva. De effekter man vill åt är en höjning av serotonin och ofta även noradrenalin i hjärnan. De mediciner vi har är dock inte så specifika, vilket innebär att man får en serotoninhöjning i hela kroppen.

Tellgren: Jag har haft depression i snart 6 år. Inga mediciner hjälper mig. Jag tycker att huvudet är tyst på tankar. Så ser jag mig overklig. Är som i kupa. Vad ska jag göra? Är så trött på att må så här. Kan ECT hjälpa?

Anders Berntsson: Med de symtom du har tycker jag du skall prata med din läkare. ECT kan var en hjälp, men det är svårt svårt att svara på genom ett mail.

Rune: Vad är skillnaden mellan depression och utmattningssyndrom? Har dessa två diagnoser ökat? Hur vanligt är depression bland kvinnor

Anders Berntsson: Det är symtombilden som är skillnaden. En depression har ganska klara symtom som man kan diagnostisera. En utmattningsdepression är mer ospecifik och inte lika lätt att detektera. Båda har ökat under de senaste 10 åren. Det är en viss övervikt för kvinnor när det gäller båda tillstånden.

Trötter: Min man fick en depressionsdiagnos i början av hösten, men han har mått dåligt minst ett år (till och från i drygt tre år). Han har fått hjälp inom psykiatrin, men avbryter alla påbörjade behandlingar (psykopharmaca, ECT, TMS, samtal). Hur hanterar jag som anhörig den här situationen som är totalt ohållbar? Vi har två små barn (3 och 1) och jag vet inte hur länge till vi orkar. Vilket ansvar har hälso- och sjukvården och hur kan jag motivera honom eller hjälpa honom få insikt i sin sjukdom?

Anders Berntsson: Vet inte om det är din mans motivation eller resultatet av behandlingen som är det mest jobbiga. Som anhörig kan man alltid be sin anhörige att få följa med på ett samtal, eller ha möjlighet att ringa själv. Det låter som ett bredare samarbete med er anhöriga borde komma till.

Pionåros: Hur kan man skilja på vad som är ren fysisk utmattning och depression? Kämpar med reumatisk värk, trötthet, med medicin som gör mig trött, många infektioner och sjuktillfällen och har nu fått besked om trolig diabetes. Har ingen ork, ligger efter med allt som behöver göras hemma, kan sova 10-12 timmar när jag är ledig och kämpar med att hinna med allt på jobbet. Har bra doktorer, men behöver jag se på det från ett annat håll, inte bara det fysiska, riskerar jag en utmattningsdepression?

Anders Berntsson: Oftast är det ganska lätt att skilja på fysisk utmattning och depression. Det enklaste sätten är väl att din läkare använder sig av någon bra skattningsskala. (MADRS?)

Freewill:&nbsp Jag har mått väldigt dåligt under en lång tid. Har försökt söka hjälp men jag har aldrig fått tag på rätt hjälp, jag har endast skickats runt mellan olika psykologer och kuratorer. För mig funkar det inte. Men samtidigt känns det som att det har varit för ihållande så att det inte finns någon utväg. Är antidepressiv medicin bra mot att stabilisera måendet? För jag har väldigt mycket oro och ångestkänslor. Vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vet inte vilken hjälp jag behöver.

Anders Berntsson: Antidepressiva mediciner kan vara bra för att stabilisera depressioner och ångest. Dock är det inte alltid som mediciner hjälper. Speciellt inte om det finns andra orsaker i omgivningen (familjen? arbetet?) som påverkar måendet negativt. Du bör vända dig till din husläkare/distriktsläkare för att få råd om eventuell medicinering.

Gäst54833: Äter antidepressiva med sedan 9 år men får aldrig ett rakt svar på om jag kommer att behöva äta dom resten av livet. Serotoninet pratar dom om hela tiden men det säger inte mig så mycket annat än att det är en substans i hjärnan. Vad finns det mer för alternativ än mediciner?
Känner mig så avtrubbad och härrör det till denna zoloft. Ska man få en sådan biverkan verkligen?

Anders Berntsson: Jag tycker man regelbundet bör göra nedtrappningsförsök och utsättningsförsök. Går det inte vid ett tillfälle kan man gör ett nytt sådant efter ca 3 månader. Det blir då svårt att svara på om man bör ha en livslång behandling. Avtrubbning tror jag inte går att helt härhöra till din zoloftmedicinering.

Akc02001: Jag har panik ångest och depression. Äter Efexor vilket fungerar bra. Under vissa perioder så mår jag bra och halverar min dos själv, eller slutar helt då jag är på semester. Jag doserar mig själv efter hur jag mår. Finns det nackdelar att göra så eller kan jag förtsätta med det. Tack!

Anders Berntsson: Jag tycker alltid man skall ha kontakt med sin doktor vid dosändringar.

Gäst82958: Jag undrar när det är dags att söka hjälp? Vilka tecken finns på att det inte längre är en period av nedstämdhet som "går över" av sig självt?

Anders Berntsson: Det är flera tecken man kan varna för, bland annat långvariga sömnsvårigheter, hopplöshetstankar, aptitlöshet/viktnedgång, svår ångest, likgiltighet. När man skall söka beror lite på hur allvarliga symtomen är och hur länge de varat. Bättre att söka "för tidigt".

 

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons