Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: Tilläggsmediciner till Bipolär 2

Hej! Jag har under halva mitt liv lidit mycket svårt av att "vara bipolär 2". Har provat mer än 15 mediciner i min kamp mot ett bättre liv där de djupa och fullständigt handikappande depressionerna varit i stort sett kroniska, med undantag för några hypomana perioder. Känner mig säker på att diagnosen (jag slutligen) fick, bipolär 2, är den rätta. Medicinen Seroquel har räddat mitt liv och mildrat depressionen, men tyvärr kommer jag inte ända upp till ett normalmående. Jag tar 600 mg Seroquel depot och även dopaminagonisten Norprolac mot en hypofystumör (även den har hjälpt till genom att "pigga upp mig"). Har läst att sköldkörtelhormonet T3 kan vara till hjälp för sådana som mig. En intressant forskningsrapport i ämnet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19215985. Nu undrar jag om Ni har någon erfarenhet av T3 eller någon annan så kallad "tilläggsmedicin" som jag kan diskutera med min doktor om med målet att förbättra min livskvalitet? Jag hoppas på ett svar, inte bara för mig men även för de många andra i en liknande situation.

Svar:

Det är sedan länge känt att affektiv sjukdom(uni-och bipolär sjukdom) i många fall visar samsjuklighet med störningar i sköldkörtelfunktionen.

"Endokrinologisk psykiatri" är ett tyvärr alltför sällan uppmärksammat område. Redan på 70-talet kom rapporter från USA att tillägg av
sköldkörtelhormon till pågående antidepressiv behandling förstärkte den antidepressiva effekten.

I de fall den antidepressiva/stämningsstabiliserande effekten är otillräcklig kan ett tillägg av T3(liotyronin) alternativt T4(levotyroxin)
vara intressant att pröva. Jag känner inte till några studier som tydligt visar försteg för något av dessa hormon. Min personliga erfarenhet grundar sig huvudsakligen på användningen av levotyroxin, där jag i flera fall sett goda effekter av det slag Du efterfrågar.

Före eventuell tilläggsmedicinering bör följande prover tas: S-T3, S-T4, S-T4 fritt samt
S-TSH. Ofta ser man hos denna grupp personer värden i nedre referensområdet
för T3-T4 och lätt förhöjt TSH. Värden inom normalgränserna hindrar inte
tilläggsmedicinering. Kontrollera värdena med jämna mellanrum. Dosjusteringar kan behövas. Diskutera de här synpunkterna med din behandlande läkare. Lycka till!


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Själlvmordstankar

2016-07-31 | 00:12

av Anne Grefberg

Känslig och tom

2016-08-2 | 18:41

av Anne Grefberg

Socialfobi

2016-08-2 | 20:12

av Anne Grefberg

Minne

2016-03-8 | 10:40

av Anne Grefberg

Jag vill bli längre

2016-03-8 | 13:06

av Anne Grefberg

Drastisk förändring!

2016-01-8 | 14:20

av Anne Grefberg

Depression? Känner press och ångest

2016-01-10 | 01:00

av Anne Grefberg

Orolig son som mår illa

2015-12-17 | 09:05

av Anne Grefberg

Mår inte bra asså

2015-11-24 | 06:56

av Anne Grefberg

Tics?

2015-11-6 | 13:51

av Anne Grefberg

Agorafobi

2015-11-5 | 00:35

av Anne Grefberg

Min barndoms deprimerande inverkan

2015-10-11 | 18:30

av Anne Grefberg

Konstiga symptom

2015-10-16 | 14:26

av Anne Grefberg

Hur ska jag komma över min abort?

2015-09-8 | 00:54

av Anne Grefberg

hej jag tror jag har en deprission

2015-09-13 | 11:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.