Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information | Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom - enkätundersökningsresultat

Fler än hundra tusen av den vuxna befolkningen i Sverige har bipolär sjukdom, även kallat manodepressivitet. Under hösten 2010 genomfördes en enkätundersökning på Netdoktor om bipolär sjukdom utifrån ett patient- och anhörigperspektiv.

D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2011-01-20

Annons

En människa som lider av bipolär sjukdom har kraftiga svängningar i humöret, mer än normala uppgångar och nedgångar. Sjukdomen präglas av omväxlande episoder med sänkt stämningsläge (depression) och förhöjt stämningsläge (mani).

Totalt deltog 585 personer

I undersökningen deltog 585 personer, varav 263 patienter och 322 anhöriga. Resultaten visar att 80 procent av patienterna känner sig utanför och annorlunda och majoriteten av både patienter och anhöriga uppger att omgivningen har dålig kunskap om bipolär sjukdom. Fyra av tio patienter uppger att människor tror att bipolär sjukdom är något man hittat på.

Resultaten visar också att 87 procent av patienterna varit sjukskrivna på grund av sin sjukdom och endast fyra av tio arbetar heltid.  

Annons
Annons

Medicinering viktigt trots biverkningar

Totalt uppger 74 procent av patienterna att de medicineras, dock ger medicineringen upphov till biverkningar så som trötthet, viktökning, slöhet och koncentrationssvårigheter. Trots det anser åtta av tio patienter att de mår bättre med sin medicin än utan.

"Psykisk ohälsa inte allt vanligare"

Netdoktors expert Anders Berntsson, verksamhetschef för PRIMA Vuxenpsykiatri i Danderyds sjukhus menar att det är svårt att svara på om psykisk ohälsa blir allt vanligare.

– En teori som inte är vetenskapligt bevisad är att man idag är bättre på att diagnostisera i kombination med att vi lever i ett tuffare samhälle. Insjuknandet av bipolär sjukdom sker oftast vid 24-25 års ålder men kan också ske redan vid 11-12 års ålder, säger Anders Berntsson.   

Har undersökningen bidragit till ny information?
– Ja, dels att patienterna upplever mer biverkningar av medicineringen än vad vi trott och dels att både anhöriga och patienter upplever att de har sämre kunskap och information om sjukdomen. Det, trots att vi utbildat om sjukdomen. Det är något vi måste arbeta med.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons