Artikel | Psykiatri

Depression - du kan bli dig själv igen

Var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av en depression, så allvarlig att den kräver behandling. Tyvärr är det inte alla som blir helt återställda, och många accepterar situationen som den är – trots att bra hjälp finns att få. 


Innehållet är framtaget av: Lundbeck

Depression så kan du bli dig själv igen

Vem som helst kan drabbas av depression och de allra flesta tar sig också ur den. Samtidigt är det vanligt att trots behandling fortfarande inte känna igen sig själv. Men situationen är inte hopplös, även om det kan kännas så. 

För mer information om depression - klicka här »

Våga söka hjälp för depression  

 Som det ser ut idag lider många deprimerade personer i det tysta och drar sig för att söka hjälp. Det kan i vissa fall dröja flera år från det att man insjuknat till dess att en korrekt behandling sätts in och många kanske inte känner till att det finns effektiva, moderna behandlingsmetoder. Eller så påverkar stigmat kring psykisk ohälsa eller misstro mot psykiatrin gör att man inte vågar kontakta sjukvården. 

Restsymtom inget ovanligt – men allvarligt 

Det är heller inte ovanligt att de som väl får hjälp inte helt och hållet kommer tillbaka till sig själva. Många känner fortsatt trötthet, dålig koncentration, låg energi, olust och stora kognitiva störningar, så kallade restsymtom. Att inte bli helt symtomfri kan utöver fortsatt negativ inverkan på livet också ge skador i hjärnan då både arbetsminnet och korttidsminnet påverkas. Man kan ha svårt att hänga med i samtal och diskussioner och intryck blir svåra att sortera. Uppnås inte symtomfrihet ökar dessutom risken för återfall i en ny och svårare depression senare i livet.


Exempel på restsymtom vid depression:

  • Koncentrationssvårigheter

  • Perceptionsstörningar

  • Igångsättningssvårigheter

  • Inlärningssvårigheter


I filmen kan du se Virág Bergkvist (specialist i allmänpsykiatri och neurologi) berätta mer funktionell återhämtning vid depression.

Ge inte upp!

Att inte svara på behandlingen fullt ut känns såklart tungt. Inte minst eftersom depressionen ofta för med sig svårigheter med att ta sig an saker och känslan av hopplöshet uppstår lätt. Steget till att faktiskt söka hjälp är ofta ett stort och energikrävande beslut. Det är därför inte ovanligt att helt enkelt finna sig i att inte bli helt återställd.  

Faktum är att bara cirka 40 procent blir helt återställda efter första behandling. Men det betyder inte att det inte finns hopp. Målet är alltid att bli helt frisk – vare sig det fungerar första gången eller inte.

Sök hjälp igen 

 För att undvika att hamna i en situation där ingen förbättring sker är det viktigt med tidig uppföljning och utvärdering. Behandlingen bör visa någon form av effekt redan inom två veckor. Om inte ska den bytas ut direkt. 

Idag behandlas många personer med depression på ett standardiserat sätt, men du som drabbas av en depression har rätt till en individanpassad och skräddarsydd behandlingsplan. 

I filmen kan du se Virág Bergkvist (specialist i allmänpsykiatri och neurologi) berätta mer om behandlingsmål vid depression. 

Det är viktigt att inte ge upp - sök vård på nytt om den behandling du fått inte fungerar optimalt första gången. Det finns effektiv behandling och hjälp att få! Ge därför inte upp, du kommer kunna bli dig själv igen. 

För mer information om depression - klicka här »