Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Donation och obduktion


Uppdaterad den:

Annons

Genetiska undersökningar

Vid genetiska undersökningar, som görs för att bedöma risken för att patienten i framtiden kan komma att utveckla en viss sjukdom, måste patienten ge sitt skriftliga samtycke. Läkaren ska ge patienten omfattande vägledning. Försäkringsbolag får begära information om resultatet, om försäkringssumman överstiger fyra basbelopp.

Annons
Annons

Organdonation

En person kan ge sitt samtycke till att organ eller annat biologiskt material avlägsnas och används för behandling av sjukdomar eller skador hos andra. En transplantation får endast utföras om undersökning visat att givaren är psykiskt stabil och helt frisk.

Organ från avlidna

Från avlidna personer som har gett sitt skriftliga eller muntliga samtycke till det, kan organ och annat biologiskt material användas för behandling av sjukdomar eller skador hos andra. Ett ingrepp kan utföras även om inget samtycke har givits. Ingreppet kan med andra ord genomföras om inte den avlidne eller dennes närstående har uttalat sig emot det, eller om ingreppet anses strida mot den avlidnes eller de anhörigas livssyn.

Annons
Annons

Samtycke för barn

En person måste ha fyllt 18 för att få ge sitt samtycke. I särskilda fall kan även personer under 18 år samtycka. Målsmannen eller den som har föräldraansvaret måste i så fall ge sitt samtycke.

Före samtycke ska läkaren informera patienten om ingreppets art och om eventuella konsekvenser. Läkaren är skyldig att förvissa sig om att patienten har förstått informationens innehåll och innebörd.

Dödsfall och obduktion

Patienter som dör på sjukhus ska omhändertas med respekt och värdighet. Sjukhuset får obducera en död person om inte personen själv motsatt sig eller om närstående motsätter sig obduktion.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons