Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Delirium vid cancersjukdom


Uppdaterad den: 2021-05-06

Annons

Definition

Delirium är ett tillstånd som startar snabbt, och som kännetecknas av rubbningar av medvetandet, uppmärksamhet och tankeverksamhet. Delirium förekommer ofta hos äldre med allmänt försvagad hälsa som plötsligt drabbas av en akut sjukdom, till exempel lunginflammation eller urinvägsinfektion. Delirium är också mycket vanligt hos patienter med långt framskriden cancersjukdom. Det anges att upp emot 90 % av alla patienter med dödlig sjukdom får något slags delirium under de sista levnadsveckorna.

Delirium är ett tecken på att centrala och viktiga kroppsfunktioner är i grav obalans. Hjärnan får inte den tillförsel av näring och mineraler som behövs för normal funktion, och följden av detta blir en felfunktion och deliriumsymtom. Detta har med andra ord en kroppslig (somatisk) grund och är inte ett uttryck för att personen blivit psykiskt sjuk!

Annons
Annons

Hur upplevs delirium?

Hos vissa personer leder delirium till oro och rastlöshet, medan andra upplever apati och minskad aktivitet. Delirium leder ofta till tankerubbningar i form av minskad uppmärksamhet, minnesförlust samt desorientering. Tillståndet kan även orsaka förvrängda sinnesintryck med hörsel- eller synhallucinationer. Detta kan leda till missförstånd och feltolkningar av situationer. Kraftiga humörsvängningar är också typiskt, och ibland kan tillståndet vara svårt att skilja från depression.

För anhöriga och för behandlingspersonalen kan detta vara stressande och ledsamt eftersom man upplever att den sjuka inte är sig själv. Närstående kan uppleva det som att man förlorar kontakten med den sjuka. Det kan också vara svårt att tolka den sjukas behov, till exempel förstå smärtor eller andra obehag.

Orsaker

Delirium har en rad utlösande organiska orsaker. Läkemedelsbruk är en vanlig orsak, i synnerhet användning av opioider, kortikostereoider och medel som påverkar psyket. En infektion, till exempel en lunginflammation, kan utlösa delirium. Tumörer eller spridning till hjärnan kan orsaka förvirringstillstånd. Rubbningar i ämnesomsättningen, till exempel uttorkning eller blodbrist, kan vara utlösande orsaker. Plötsligt uppehåll av lugnande medel eller opioider (eventuellt också alkohol) kan även det leda till delirium.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att återvinna ett normalt psykiskt tillstånd, eller åtminstone hålla patienten vaken och i stånd att kommunicera med omgivningen. Det finns mycket som kan göras utan mediciner: säkra syretillförseln, ge tillräckligt med vätska och näring, mobilisering, kontrollera urin och tarmfunktion, behandla smärta, sörja för hjälpmedel för syn och hörsel samt att försöka få in, för patienten, välkända föremål i miljön.

Det går även att påverka förvirring och oro med hjälp av läkemedel. Läkemedlen kan ha god effekt och det är ofta väl värt att försöka. Tillstånd med svår oro och agitation kan vara mycket obehagligt såväl för den sjuka som för de anhöriga. Läkemedlen påverkar inte överlevnaden, men kan minska ångesten och ge bättre livskvalitet.

Lindrande behandling vid långt framskriden cancersjukdom

  • Smärtbehandling
  • Illamående och kräkningar
  • Förstoppning
  • Muntorrhet
  • Andningsbesvär
  • Allvarlig avmagring och försvagning
  • Depression
  • Ångest
  • Palliativ behandling av delirium - för vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.