Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bra att veta om feber


Uppdaterad den: 2017-05-11
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Allmänt

Feber innebär en kroppstemperatur på mer än 38° C mätt i ändtarmen. Feber är ett väldigt vanligt sjukdomstecken, men är ingen sjukdom i sig. Det behöver inte vara något allvarligt som ligger bakom, och feber som sådan är vanligtvis helt ofarligt. När man pratar om hög feber, innebär det en kroppstemperatur på 39 °C eller mer.

I regel uppträder feber tillsammans med andra sjukdomstecken. Barn får lättare feber än vuxna, eftersom de har en mer omogen temperaturreglering. När ett barn har feber, betyder det allmänna intrycket av barnet (allmäntillståndet) mer än hur hög febern är.

Man kan mäta temperaturen i ändtarmen, munnen, armhålan, pannan eller örat. Det mest tillförlitliga sättet att mäta temperaturen på är att mäta i ändtarmen. 

Det är viktigt att inse att feber är en nyttig och nödvändig reaktion när kroppen utsätts för en infektionssjukdom. När kroppstemperaturen ökar, stimuleras immunförsvarsapparaten till att öka insatsen för att bekämpa virus och bakterier. Att behandla feber leder inte till att sjukdomen varar kortare tid, men kan lindra besvären för den sjuke.

Annons
Annons

Vad ska man göra vid feber?

Barn med feber måste skötas om väl. Försök att undvika att barnet blir ännu varmare genom att använda lätta och luftiga kläder inomhus. Det finns ingen anledning att klä på barnet mera kläder när det har feber. Rumstemperaturen kan också sänkas något, men undvik drag.

Vid feber har man ökade vätskeförluster. Barn är känsliga för vätskebrist, och kan snabbt bli slöa och må dåligt vid brist på vätska. Det är därför viktigt att dricka rikligt, gärna vatten. Vid vätskeunderskott går det lång tid mellan varje vattenkastning, och urinen blir mörk. Överskott gör sig kroppen enkelt av med.

Virusinfektioner med feber kan ofta medföra muskelvärk, huvudvärk, halssmärtor eller liknande. Om barnet har stora besvär kan man ge febernedsättande läkemedel, och dessa verkar även smärtstillande. För feberns skull är det emellertid inte nödvändigt med febernedsättande medel förrän temperaturen är upp emot 39–40 °C. Om man ger febernedsättande läkemedel till barn med virusinfektioner, rekommenderas preparat som innehåller paracetamol eller ibuprofen, inte preparat som innehåller acetylsalicylsyra (risk för farliga biverkningar).

Läkare bör kontaktas vid hög feber och misstanke om allvarlig sjukdom. Det samma gäller om den sjuke har hög feber som har varat i mer än tre dygn. Orkeslöshet eller apati och bristande intag av vätska är tecken på att läkare bör uppsökas. Om barnet ger god kontakt och tar till sig dryck, är det tryggt att följa situationen hemma.

Förskola

Barns normala temperatur kan variera. Temperaturer över 37,5 °C på morgonen och 38°C på kvällen anses vara förhöjda. Barn med feber bör, först och främst av hänsyn till sig själva, hållas hemma tills dess att de har varit feberfria i ett dygn. I en del sammanhang bör de vara hemma för att förebygga att de andra barnen på barndaghemmet smittas.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons