Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hypoparatyreoidism

Hypoparatyreoidism kännetecknas av låg nivå av parathormon (PTH) i blodet. Brist på PTH leder till kalciumbrist i kroppen.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bisköldkörtlar?

Bisköldkörtlarna är fyra små körtlar som sitter invid sköldkörteln på framsidan av halsen. Körtlarna producerar ett hormon som kallas parathormon (PTH). Det här hormonet har till uppgift att reglera kalciumnivån i kroppen. Om det utsöndras mycket PTH frigörs kalcium från vårt skelett.

Vad är hypoparatyreoidism?

Ett sällsynt tillstånd som framför allt uppkommer efter borttagning av sköldkörteln – till exempel vid cancer i körteln. Hypoparatyreoidism är ofta övergående och kännetecknas av låg nivå av PTH i blodet. Eftersom hormonet vanligtvis mobiliserar kalcium till blodet reduceras kalciummängden på andra ställen. Detta kan leda till symtom från organ som är beroende av kalcium. På kort sikt kan det leda till starka kramper och ryckningar i muskulatur och du kan bli lättirriterad. På längre sikt kan det leda till håravfall och tunna och sköra naglar.

I mycket sällsynta fall uppstår det här tillståndet utan att sköldkörteln har tagits bort. Det kan då bero på en strålbehandling av cancer i halsen eller att körtlarna har brutits ned av kroppens eget immunsystem. Hypoparatyreoidism kan också vara ett ärftligt tillstånd. Bland annat förekommer det vid DiGeorges syndrom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Det finns också ett tillstånd som ger samma symtom, men där nivåerna av PTH och kalcium är normala. Detta tillstånd kallas pseudohypoparatyreoidism.

Diagnos

Vid låga värden av kalcium och PTH i blodet misstänker läkaren diagnosen – särskilt om patienten tidigare har opererats på halsen eller har fått strålbehandling som har riktats mot halsen. Därefter bör en mätning av samma ämnen i urinen också genomföras. Om diagnosen ställs bör du remitteras till specialist för vidare utredning och behandling.

Behandling

Behandlingen riktas in på en normalisering av kalciumnivån i blodet. Detta görs genom att tillföra kalcium, D-vitamin samt magnesium vid behov. Flera olika medel finns. Vilken produkt som väljs beror på hur akut tillståndet är och vilken mängd som behövs. I vissa fall präglas sjukdomsbilden av allvarliga symtom som till exempel muskelkramper, epileptiska kramper och förändrad personlighet. Då kan det krävas att läkemedel ges direkt i blodet. I de flesta fall är symtomen dock måttliga och behandlingen kan då ges i form av tabletter.

Annons
Annons

Som andrahandsbehandling vid kronisk hypoparatyreoidism kan läkemedel (daglig injektionsbehandling) med parathormon snart finnas på marknaden (februari 2017).

Prognos

Vid snabb diagnos och behandling är prognosen god. Vissa kan få missfärgade tänder, vilket inte försvinner efter att sjukdomen behandlats.

Det är vanligt att göra regelbundna kontrollmätningar, även om patienten är frisk. Detta är för att kunna upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka redan på ett tidigt stadium.


Annons