Trots personalbrist på sjukhus köps de anställda ut för miljoner

Över 200 personer har köpts ut från Karolinska universitetssjukhuset de senaste åren. På Sahlgrenska universitetssjukhuset, som har ännu fler anställda, köptes hälften så mycket personal ut.

D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2015-03-13
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Trots att det råder akut brist på vårdpersonal och att sjukhuset har en ekonomisk kris har utköpen av personal kostat sjukhuset 27,1 miljoner kronor de senaste fem åren. På fem av landets sjukhus har utköpen tillsammans kostat 84,2 miljoner kronor och störst andel utköp står Karolinska universitetssjukhuset och Örebro universitetssjukhus för. Här har 14 respektive 11 personer per 1000 anställd fått gå visar en granskning som Svenska Dagbladet gjort.

Granskningen visar också att det är betydligt färre som blir utköpta, det vill säga betalas ett så kallat avgångsvederlag för att upphöra med sin anställning, på andra sjukhus i landet. På exempelvis Danderyds sjukhus har fem utköp skett per 1000 anställd och på Sahlgrenska universitetssjukhuset, där flest anställda jobbar, har sex per 1000 anställd avgångsvederlag.  

– Vi ifrågasätter inte siffrorna men i proportion till hur många anställda vi har så är det inte så mycket, säger Klas Östman, presschef på Karolinska universitetssjukhuset.

Annons
Annons

Klas Östman kan inte ge några entydiga svar på varför fler har fått avgångsvederlag jämfört med andra sjukhus i landet. Bland personalen som köpts ut finns bland annat 48 sjuksköterskor och 57 undersköterskor samt elva distrikts- eller överläkare.

– Ibland är man tvungen att använda sig av avgångsvederlag, det sker på individbasis. Det handlar kanske om någon man inte vill ha kvar, någon som inte är lämplig, i vissa fall kan det handla om sjukdom. Finns det ingen självklar grund för uppsägning så är det bättre att man kommer överens så här, säger Klas Östman

Undersköterskan Catharina Häggbom, facklig företrädare för Kommunal på sjukhuset menar att det inte alltid är helt klart att personal vill ta ett avgångsvederlag.

Annons
Annons

– Vi har fall med personer som vill behålla sitt jobb och inte vill bli utköpta. Utgångspunkten är att de som jobbar här, de behövs här, det är vår bild. Att bli utköpt är inte alltid det mest optimala, men ibland kan det vara det, säger Catharina Häggbom.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?