Träning med musik minskar fall bland äldre


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2010-11-24
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Ett musikbaserat träningsprogram kan minska fall bland äldre kvinnor med förhållandevis hög risk för fallolyckor, enligt en ny studie skriver Dagens Medicin.

Inom äldreomsorgen är fallolyckor ett stort problem. Schweiziska forskare har undersökt om sådana fall kan undvikas genom ett musikbaserat träningsprogram.

Studien har genomförts med totalt 134 personer, indelade i två grupper, varav en kontrollgrupp. Medelåldern på deltagarna var 75 år. 96 procent av dessa var kvinnor. Samtliga bedömdes innan studiens start ha förhöjd risk för fallolyckor bland annat för att de tidigare varit med om en såda olycka.

Resultaten visade på bättre gång och balans, samt en halvering av antalet fall jämfört med kontrollgruppens. Forskarnas slutsats är att det musikbaserade träningsprogrammet kan göra nytta om det erbjuds inom äldreomsorgen.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons