Prognos: Bristen på sjuksköterskor kommer öka

På grund av större befolkning och allt fler barn, ungdomar och äldre kommer utmaningarna inom vård- och omsorgsområdet bli stora i framtiden, det visar en prognos från SCB.  


Publicerad den: 2017-12-11
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Prognosberäkningarna visar på att det kommer bli svårt att täcka det framtida personalbehovet när inom vården. Det finns risk för att bristen på specialistutbildade sjuksköterskor ska tillta, men även en risk att det kommer vara för få barnmorskor och röntgensjuksköterskor, samt fysioterapeuter och biomedicinska analytiker.

Var tredje år publicerar SCB en prognos för arbetsmarknad och utbildning på lång sikt, med fokus på obalansen mellan tillgång och efterfrågan på utbildade personer om utvecklingen fortsätter som i dag. 

Prognosen visar även att det kommer bli en stor efterfrågan på utbildade fritidspedagoger, ämneslärare, yrkeslärare, förskollärare och lärare för grundskolans tidigare år.  Däremot finns det en risk för överskott på utbildade inom ett samhällsvetenskapliga utbildningsområdet samt inom humaniora och konst. Kraftigt överskott på journalister, humanister och konstnärligt utbildade. Det riskerar även att bli överskott på utbildade personal- och beteendevetare och visst överskott på samhällsvetare och jurister.

Annons
Annons

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

    Källor

  • Statistiska centralbyrån - http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/trender-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/pong/statistiknyhet/trender-och-prognoser-2017/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu