Patientlagen har bristande effekt

Patientens ställning har inte förbättrats sedan patientlagen trädde i kraft för drygt två år sedan. På flera områden har den till och med försämrats, visar en utvärdering av patientlagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys nu har genomfört.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-03-15
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Åtta av tio känner inte till patientlagen - enligt en undersökning av Netdoktor

Patientlagen infördes den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Men patienternas erfarenheter pekar tvärtom på försämringar inom områden som tillgänglighet, information och delaktighet. Något som Vårdanalys förklarar genom att vården inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Vidare pekar de på att det saknas systematisk tillsyn och uppföljning av lagen.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Annons
Annons

Ta hjälp av patienten

Nu rekommenderar Vårdanalys att regeringen och huvudmännen ska genomföra en samlad strategi för att stärka patientens ställning i vården. Även att patienterna ska involveras i genomförandet av strategin.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Britt Olausson 2017-03-16 05:51 (3 år sen)

    Det finns många brister inom patientlagen,så som jag har blivit behandlad,då jag trots tre sömnexperter inte fått min kroniska insomni godkänd av den professor,som sitter uppe på L.Ö.F,men har öppnat det första sömnlabbet i Sverige,men inte kände till kronisk insomni vid ingrepp i hjärnan,såsom strålning & operation!
    Dessutom verkar det finnas olika åsikter om hur länge en tvist kan ta,juristerbpåstår tio år,chegsjurist M.Björin 20 år,då mitt fall var så annorlinda än övrigas!
    Ett förvaltningsförfarande ingicks, & där står inga % överhuvudtaget!
    Jag är mycket besviken både på L.Ö.F och deras utredande professorer & läkare,då vitiligo uppkommer vid brist av ett visst sköldkörtelhormon,bl.a som ej beaktats,FY!!1


Annons
Annons
Annons