Nya lagar på gång - här är de som rör hälsa och sjukvård

Under andra halvan av 2019 kommer träder en hel del lagändringar och nya lagar i kraft. Många träder i kraft redan på måndag, den 1 juli. Här kan du läsa om de som rör hälsa och sjukvård.


Publicerad den: 2019-06-28
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Nya lagar på gång - här är de som rör hälsa och sjukvård
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Rökförbudet på flera platser i utomhusmiljön

Från och med den 1 juli råder rökförbud på flera platser allmänna platser, såsom:

 • Utomhusområden som är avsedda för resenärer: perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden, gångbanor i anslutning till spårområdet.
 • Uteserveringar
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av lagen,till exempel: entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Idrottsanläggningar
 • Lekplatser

Lagen omfattar inte bara rökning, utan även utan även e-cigaretter, rökning av örtprodukter, inhalering av tobak som förångas, samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med cellprov

Tidigare har vissa landsting tagit en avgift på undersökningen, men nu kommer alla kvinnor att erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. Syftet är att få fler kvinnor att gå på cellprovtagning och på så sätt minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Annons
Annons

Försäkringskassan får utökade möjligheter att ingripa mot tandläkare
som missköter sig

Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska stoppas om en vårdgivare allvarligt missköter sig. Försäkringskassan kan även kräva tillbaka ersättning som tidigare lämnats till en vårdgivare, men som använts för tandvårdsåtgärder som uppenbarligen har utförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och som har orsakat en vårdskada eller risk för en skada.

Föräldrar får möjlighet att överlåta föräldrapenning till sin sambo

Tidigare har föräldrar bara kunnat dela med sig av sin föräldrapenning till den man är gift med, eller till en person som man varit gift med, eller har andra gemensamma barn med. Från och med första juli blir det dock möjligt att överlåta föräldrapenning även till en sambo.

Screeningtester på nyfödda för allvarliga sjukdomar ska omfatta fler sjukdomar

De tester som görs på nyfödda barn för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar, så kallad PKU-screening eller PKU-provet, ska även omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Annons
Annons

Hälso- och sjukvårdskurator blir ett nytt legitimationsyrke

En legitimation för yrket hälso- och sjukvårdskurator införs. Grunden för legitimation är som huvudregel en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Studietid för läkarexamen utökas till sex år, i stället för fem och ett halvt

Ändringen innebär att omfattningen på utbildningen till läkarexamen utökas till 360 högskolepoäng. Det motsvarar en studietid på sex år istället för fem och ett halvt år, vilket innebär en anpassning till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen ”Bastjänstgöring för läkare”.

 

Källa: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019

 

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-07-1 10:35 (22 månader sen)

  Bra att försäkringskassan kan ingripa mot tandläkare som inte gör en adekvat behandling, detta borde ha kommit för länge sedan.
  Att läkarutbildningens studietid blir sex år hoppas jag ska ge oss kunnigare läkare.

 • Avatar Tidigare användare 2019-06-29 09:21 (22 månader sen)

  Jag vet inte hur många som har problem med synen men det spelar ingen roll! Alla som vänder sig till allmänheten med information borde tänka på att göra informationen läslig för ALLA! Inga seriffer (Times) inte svag blå skrift inte svaga linjer....ni fattar?! Hoppas jag!