Läkare oroade över spärrade journaler

Fler och fler patienter väljer att spärra journaler mellan olika vårdgivare. Utvecklingen oroar läkare som anser att spärrarna försvårar deras arbete och äventyrar patienternas hälsa.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2013-08-26
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Hälso- och sjukvårdspersonal som läser journaler de inte har rätt till är ett återkommande problem inom vården. Så sent som i förra veckan avskedades en sjuksköterska i Halland sedan hon varit inne i journaler utan att det varit motiverat.

Orsaken till att allt fler patienter väljer att spärra uppgifter är bland annat på grund av återkommande uppgifter om olovlig journalläsning.

Numera görs slumpmässiga kontroller för att upptäcka obehörig journalläsning. Tidigare upptäcktes sådana fall genom att personal eller patienter fattat misstankar. Som patient har man, med stöd i patientdatalagen, rätt att begära en loggkontroll. Man kan även kräva att journalen spärras, vilket kan göras på olika nivåer.

Annons
Annons

Enligt Johan Bratt, chefsläkare på Karolinska universitetssjukhuset är det vanligast att patienten spärrar sin journaltext. Flera chefsläkare ser med oro på utvecklingen som de menar leder till osäkrare vård.

– Känner vårdgivaren inte till att det finns kompletterande information på en annan enhet kan det fördröja eller äventyra behandling och liv, säger chefsläkare Gunnar Öhlén, chefsläkare vid avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet.

Eva Ranklev Twetman, chefsläkare vid Skånes universitetssjukhus, anser att det kan bli följder den gången man inte hinner låsa upp journalen.

Annons
Annons

– Man kan tappa bort väsentlig information och vi är inte glada över det eftersom det försvårar för vårt arbete och riskerar patienternas hälsa, säger hon.

I journalsystemet Take Care finns 3,3 miljoner journaler. Av dem har 14 000 spärrats, en ökning med 50 procent jämfört med förra året.

Har du eller funderar du på att spärra uppgifter i din sjukjournal? Eller har du erfarenhet av att vårdpersonal som inte har rätt att läsa din journal, gjort det ändå? Kommentera här nedan.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Kenneth Andersson 2013-08-26 21:31 (5 år sen)

  Det är inte konstigt att spärra sina uppgifter i journalerna när olovlig personal läser uppgifter som de inte har rätt till. Det märkliga i sammanhanget är att patienterna som valt spärra sina uppgifterna blir enligt artikeln skuldbelagda. Personalen som läser dem olovligt borde skuldbeläggas rejält kännbart annars kommer man inte tillrätta med problemet! Det är som jag har befarat från första stund. Vad kan dessa olovliga läsare göra mer med min journal?
  Med vänlig hälsning.
  En utsatt patient, Kenneth.

 • Avatar Oliver 2013-08-27 03:58 (5 år sen)

  Jag förstår läkarnas oro över spärrade journaler och visst har de rätt i att patienternas hälsa kan bli lidande på grund av spärrarna, men jag håller ändå med Kenneth Andersson. Journalerna hade antagligen aldrig spärrats om inte obehörig läsning förekommit, alltså är det denna som är problemet och som måste beivras med krafttag.

 • Avatar Bengt 2013-08-27 10:32 (5 år sen)

  Jag jobbar utanför Sverige, dock inte inom sjukvård. I mitt jobb hanterar jag känslig information om anställda, som förs in i deras kompetensjournal, denna kan bara öppnas med hjälp av den anställdes ID-kort med chip.
  Alltså måste den anställde vara närvarande eller lämna sitt ID-kort till den person som skall läsa eller redigera hans/hennes kompetensjournal.
  Alla inloggningar reegistreras med; datum, klockslag, inloggarens namn, den anställdes namn och orsak till inloggningen. Dessa uppgifter kontrolleras regelbundet av företagets IT-säkerhet och om en journal flaggas för ovanligt frekvent inloggning så görs en utredning.
  Alltså finns det teknik som kan förhindra obehörig läsning av konfidetiella uppgifter men den är inte gratis och frågan är då om Svensk vård vill satsa på denna kostnad.

 • Avatar Jeanette 2013-08-27 15:15 (5 år sen)

  Visste inte ens om att man kunde spärra sina journaler. Men då jag själv är på utredning inom sjukvården så har jag istället upptäckt hur dåligt läkare läser journaler som sträcker sig bakåt i tiden. Har dock funderat på hur stor risken är att ens journal läses olovligt, för ingen har med min journal att göra förutom behandlande läkare. Kan dock se problematiken som kan uppstå med spärrade journaler, men det behövs klart och tydligt en omorganisation om hur man ska hantera journaler på ett tryggt sätt. Igentligen har väl sjuksköterskor inget i ens journal att göra, anser att journaldelen bara borde vara läkare tillgängligt. Förutom sådan info som har med tex akutell medicinering att göra, som kan vara viktig info för en sjuksköterska. Finns säkert mer som kan vara till nytta, men hela jorunalen är knappast det.

 • Avatar jurra 2013-08-27 16:39 (5 år sen)

  Hej,
  jag har länge tyckt att patienter själva kunna ha en plastkort typ bankens med all ens egna medicinska historia.
  Sen skulle landstinget eller vårdgivaren ha tillgång till det vid besök eller akutfall.
  Medicineringen skulle kunna samköras, likaså olika sjukdomar och behandlingar. Det skulle vara knytna till ens sjukförsäkring.
  Sjukvårdens ena problen idag är att läkarna inte kan se, sammankoppla, förstå, därmad behandla två sjukdom samtidigt, bara en. Det snackas jämt om helhetssyn, men herregud, vi är långt därifrån...
  Man kan inte spärra ens ekonomiska uppgifter till bank.
  mvh.

 • Avatar Arne Björnberg 2013-08-28 14:53 (5 år sen)

  Stackars doktor! Bara 3 286 000 journaler tillgängliga! Fram till helt nyligen var den siffran noll. Om de 14 000 blir fler, styrs av vården själv - fler mediainslag om obehörigt journalintrång eller inte?

 • Avatar Eva-Lena 2013-08-28 18:31 (5 år sen)

  Arbetar inom psykiatrin. Med tanke på att ytterst få som själva arbetar inom sjukvården - i synnerhet psykiatrin - går till "allmänna" vårdcentraler och sjukhus bör tanken väckas att dessa vet hur tunn säkerheten är och därmed inte vill att journalanteckningar ska läcka ut.

 • Avatar Johanna 2013-08-28 19:38 (5 år sen)

  Med tanke på alla fördomar som läkare o annan vårdpersonal har tex om psykiska sjukdomar, så är det bra, att man kan spärra sina journaler! Ser läkaren, att du haft psykiska problem, så är man plötsligt inte längre trovärdig o blir inte tagen på allvar, när man söker läkare för fysiska besvär. Sorgligt, men sant!

 • Avatar Sigrid 2013-09-2 13:47 (5 år sen)

  Jag tycker att den samlade journalen är en klar förbättring mot hur det var tidigare. Södersjukhusets och Huddinge sjukhus journalsystem 'pratade' inte med varandra vilket komplicerade mina sjukhusbesök. Jag tycker det är livsviktigt att alla läkare som behandlar mig ska kunna se att jag är njursjuk eftersom det påverkar medicinering.

 • Avatar Gunilla 2013-09-5 17:18 (5 år sen)

  Om det fungerade ja! Tittat tillbaka i mina journaler och hittat bara tre stycken som jag kan ge godkänt. En doktor ville gå igenom journalen tillsammans med mig för att vi skulle vara överens. Högsta betyg till denna doktor! Resterande journaler är fyllda av oklarheter, oerhört bristfälliga, många felaktigheter. Helt rätt om det fungerar men tyvärr är det nästan förenat med livsfara att låta journalerna användas i vården när doktorerna har denna frihet. Ändra på detta låt oss patienter vara delaktiga då ska jag öppna upp mina journaler också men absolut inte i nuläget.


Annons
Annons