Kris i svensk sjukvård – här är största utmaningarna

Dålig ekonomi, varslad vårdpersonal och psykisk ohälsa. Det ser inte ljust ut när Dagens Nyheter listar de prövningar som svensk sjukvård står inför.


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-02
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Kris i svensk sjukvård – här är största utmaningarna
Annons

Att en förändring behövs inom svensk sjukvård är nog de flesta överens om. Men vad det är som brister är kanske inte lika självklart. Enligt de experter inom området som Dagens Nyheter pratat med är det dock tydligt vad  som måste ses över för att lösa krisen.

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Brist på sjukvårdspersonal

Brist på sjukvårdspersonal, framför allt sjuksköterskor är inget nytt. Redan 2001 larmades om att patienter hann dö i väntan på operation just på grund av att det inte fanns tillräckligt med vårdpersonal. Idag, 19 år senare är problemet fortfarande inte löst.

Även när det gäller specialistläkare är bristen ett faktum, trots att läkarna generellt blir allt fler. Detta enligt rapporter från socialstyrelsen.  Samtliga regioner behöver exempelvis fler specialister inom allmänmedicin. Som det ser ut idag är det svårt att få läkare att välja just den specialiteten – troligen på grund av dålig arbetsmiljö.

Åldrande befolkning

Mycket tack vare den medicinska utvecklingen lever vi allt längre. Innan år 2060 beräknas tre miljoner svenskar passera 64 år. Ett gott betyg till svenska välfärdssystemet men också en av vårdens största utmaningar, menar Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare som sedan 2017 arbetar med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Hon säger till DN att systemet inte är byggt för att hantera nutiden med mer långvariga komplexa sjukdomar, utan fortfarande är inriktat på akut sjukvård.

Dessutom gör den accelererande medicinska utveckling gör att allt fler överlever dödliga sjukdomar, så som cancer, hjärtkärlsjukdomar och HIV. Samtidigt som fler överlever kommer också kostnader öka i och med dyra läkemedel och ny teknik som används av fler och äldre kronsikt sjuka.

Psykisk ohälsa

Psykiska ohälsan ökar i Sverige samtidigt som tillgången på personal inte alls motsvarar behovet. Tillgången på psykiatrisjuksköterskor har till och med minskat under senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Flytt från landsbygd

Att unga ratar landsbygden och väljer att flytta till tätbefolkade områden skapar problem ur flera aspekter. Dels kommer de mindre orterna ha svårare att rekrytera personal, och i de större städerna hinns det inte med att rusta sig i takt med urbaniseringen.

Organisation och ekonomi

Centralisering av högspecialiserad vård, vårdval och minskade skatteintäkter. Om detta pågår ständiga diskussioner med utgångspunkt i frågan om jämlik vård, effektivisering och ökad tillgängligheten.

 

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

  Källor

 • Dagens Nyheter - https://www.dn.se/nyheter/sverige/sju-utmaningar-for-svensk-sjukvard/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-12-5 17:51 (17 månader sen)

  Dessa orsaker är bara skrapning på ytan, allt handlar om ekonomi, det får vi göra jämt men kontroll av vad både landsting o kommuner lägger pengar på både införas för det går inte till personal. Högre löner, bättre arbetsmiljö, bättre bemanning, nu sliter man ut personal på kort tid och vi jobbar med människor i alla olika situationer och jag förstår varför ingen väljer vårdyrket och rekommenderar definitivt inte det som det sköts i nuläget. Men som vanligt har väl alla politiker och andra ansvariga INTE SETT DETTA KOMMA, VI HAR VARIT NAIVA

 • Avatar Tidigare användare 2019-12-3 10:42 (17 månader sen)

  Vilka har ansvaret för planeringen av svenk sjukvård?
  Att vi har en åldrande befollkning samt ökad invandring bättre behandlingsmetoder
  är väl knappast en ursäkt eller en faktor som är överaskande ?
  Hur skulle ett företag som Volvo, Scania Ericsson, överleva utan framtidsplanering?
  Svar några år kanske!
  När de politiker som haft makten under de senaste decenierna inte förmått se denna utveckling framför sig föreslår jag att man utser en nationell vårdnadsstyrelse som har fullt mandat att under de närmsta fem åren se till att vården fungerar optimalt och fullt ut för samtliga skattebetalare. Befinner vi oss i ett krisläge måste vi också kunna ta till motsvarande "krisåtgärder" under en begränsad period. Dvs. de beslutsvägar och lagstiftningar som inte hinner med nu måste ersättas av en fungerande styrelse som blir ansvarig för sjukvårdens alla funktioner.
  Fler läkare måste specialutbildas, öppenvården måste inkludera specialister
  och för att detta skall kunna bli verklighet kanske man måste ge de som vill arbeta i vården fri utbildning bättre villkor samt möjlighet att komma vidare i vården till nya uppgifter. Det framkommer i varje form av debattinlägg samt även från Myndigheten för vårdanalys att det behövs styrning samt ansvar. Inte fler utredningar .Det måste finnas en plan för nutid och en plan för framtid som får förtroende. Det måste finnas ansvariga personer för helheten och för varje delprojekt. Tilliten till vården är i gungning minst sagt. Personer kommer inte fram i vården. Personer hänvisas runt i vården och man kommer inte fram till specialister som kan ge rätt kunskap och rätt åtgärder. Att som nu föreslå att primärvården skall få änne mer att göra då man skall flytta ut vården från sjukhusen och alla skall få vård " där man bor" är ju inget annat
  än ett desperat försök att dölja det faktum att resurserna räcker inte och därav den nuvarande situationen. Jag har föreslagit vårdcoacher en slags variant av fast sjuksköterske kontakt som har "personligt ansvar" för att alla lotsas fram till den vård som behövs i det fall patienten prioriteras bort av ett vårdsystem som inte hinner med. Att läkare slutar förstår jag , faktum är att den senaste tiden har jag möts av läkare som slutat fem gånger. Inte en var villig att stanna kvar och skulle " sadla om" studera eller gå vidare till kirurgin. Felbeslut okunskap har blivit konsekvensen och tyvärr får man även uppleva den frustation som den " nye läkaren" upplever då han
  förvånas av tidigare beslut. Varför har du inte fått MR tidigare? som ett exempel.
  Det är viktigt att man organiserar vården efter kunskapsnivå dvs man remitterar till
  specialister i tid. Annars får vi en cirkus av personer som irrar omkring i vårdapparaten och belastningen ökar ytterligare. Eftersom jag varit engagerad i en sjukdom som heter lymfödem, vet jag vad jag upplevt och på ett läkarseminarium
  i november fanss det en frustation bland läkarna därför att man inte visste " vad man skall skicka dessa patienter". Det finns alltså stora organisatoriska luckor i vården som
  enkelt med dagens datakunskap skulle kunna ordnas.
  Jag hoppas att professionen får tillsammans med andra specialister när det gäller
  organisation och företagskunskap får utforma vården långsiktigt. Ta de beslut som behövs och löpande rapportera till ansvariga politiker. Politiken måste låta vården bli ett fredat område . Det handlar inte om järnvägar. Det handlar inte om byggnadslov.
  Det handlar om människoliv. Jag är övertygad om att det finns människor med både kunskap och förmåga att leda vården som kan få denna koloss på fötter igen.
  Med vänliga hälsningar
  Ola Olsson

 • Avatar Tidigare användare 2019-12-3 07:29 (17 månader sen)

  Låt folk som jobbar inom vården vara med och bestämma och omorganisera vården och inga lobbyister som inte fattar något om vård och omsorg. Så trött på politiker som säger vi ska göra si och så och allt blir bara värre. Ge vårdpersonal mer betalt. Och anställ mänskliga och omtänksamma människor inom vården. Gör som i vissa andra länder där man får en läkare som går till botten med det problemet som man har som patient och inte hålla på att bolla fram och tillbaka.

 • Avatar Tidigare användare 2019-12-2 23:25 (17 månader sen)

  Krisen beror inte enbart på ovanstående orsaker. Det är en politisk ekonomisk nedrustning av de ansvariga politikerna i regeringen. Vi har massinvandring av flyktingar, immigranter som ska försörjas och ska bosättas, utbildas, få ta del av all service, tandvård, sjukvård, kommunikation, barnbidrag socialbidrag sjukkassa, barnomsorg, pension, bostadsbidrag och allt annat som som vi har tillgång till som arbetarrörelsen byggt upp och våra föräldrar har bidragit med sina hårt arbete och har slitit för i hela sina liv och för deras barns framtids bekvämlighet och välfärd, som nu försvinner i in i storkapitalisterna och makthavares fickor och ger bort arbetarens trygghet och möjligheter till vård och service till de som kommer från andra länder. Försäkringskassan nekar allvarligt sjuka sin sjukförsäkring trots allvarliga diagnoser från leg. läkare. Många har avlidit och har tagit sitt liv för de har inte fått hjälp och sin rätt till försörjning. Många har slitit ut sina kroppar av tungt grovarbete och förlorar allt de har. Fattigpensionärer som blir hemlösa och psykiskt sjuka får ingen vård. Man tvingar folk att bo i storstaden för de drar in allt på landsbygden FÖRUTOM DE SOM HAR GOTT OM PENGAR KLARAR SIG UNDAN LINDRIGT, SÅKLART! Livsmedelsindustrins makt med förgiftad GMO producerad ohälsosam mat som blir allt dyrare och läkemedelsindustrin gör folk allt sjukare för varje dag... Industriutsläppen bara ökar och den farliga 5G strålningen som hotar oss , djur och natur. Så är den kalla verkligheten! Vård är bara till för de som kan köpa den för pengar... OCH det kommer att bli värre med större allvarligare hot mot vår miljö och planeten i NÄRA FRAMTID.

 • Avatar Tidigare användare 2019-12-2 20:24 (17 månader sen)

  Ni har missat en sak ökad befolkning.