Hårdare koll av hyrläkare

Att hyra in läkare i primärvården är dyrt och äventyrar både vårdkvaliteten, arbetsmiljön och patientsäkerheten. Det menar IVO efter att ha granskat samtliga landsting, som nu får bakläxa.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-10-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

- Jag anser inte att det är patientsäkert på något vis. Jag har nu i efterhand fått ta emot patienter som hyrläkare har behandlat. Det krävs ett mycket stort arbete med att ta tillbaka patienter för att reda ut vad som är planerat för patienten, säger verksamhetschefen på en av vårdcentralerna som endast har två fasta läkare på deltid.

Vårdcentraler runt om i landet använder regelbundet hyrläkare för att täcka upp bemanningsluckor och på vissa vårdcentraler är merparten av läkarna inhyrda. Något som framkommer i en ny rapport av inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har granskat hyrläkarsystemet. Syftet var att belysa användandet av hyrläkare i den offentligt drivna vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Flera problem pekas nu ut:

  • Hög personomsättning ger sämre kontinuitet och patienterna riskerar att hamna mellan stolarna, till exempel genom att uppföljningar av remisser och provsvar missas. Det är dessutom tidsödande för hyrläkaren att ständigt sätta sig in i nya patienters situation och för patienten kan det vara jobbigt att behöva upprepa sin sjukdomshistoria.
  • Systematisk egenkontroll saknas vid vårdcentralerna, något som kan leda till att man inte upptäckter brister i hyrläkares arbete.
  • IVO får inte reda på om legitimerad personal anses utgöra en fara för patientsäkerheten. Kännedomen om att det råder anmälningsskyldighet om någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen befaras äventyra patientsäkerheten är låg.
  • Bristen på fasta läkare gör att arbetsbördan och stressen blir tuff för övrig personal, och kan även leda till att hyrläkarna får för lite stöd.

Landtingen uppmanas nu i första hand att jobba betydligt hårdare för att stärka bemanningen av fasta läkare på kort och lång sikt. En annan av åtgärderna som IVO lyfter fram i rapporten är att öka stödet och ge bättre introduktion till hyrläkarna. Vidare kommer de att fortsätta hålla ögonen på hyrläkarfrågan under nästa år genom ytterligare tillsynsinsatser.

Annons
Annons

Men många verksamhetschefer upplever en hopplöshet över bemanningssituationen och uttryckte en önskan om tydligare nationell styrning och att antalet ST-platser borde utökas.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons