Här klagar patienterna mest

Klagomålen till patientnämnderna fortsätter att öka. Under förra året mottogs 32 000 klagomål, och närmare hälften berör somatisk specialistvård. Ett län i landet sticker ut när det gäller flest antal klagomål.

Publicerad den: 2015-08-28
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

– Vi ser att klagomålen till patientnämnderna ofta rör samma områden som de ärenden om fel i vården som vi själva utreder på IVO, säger Emilie Karlsson, utredare på analysenheten, rapporterar Läkartidningen. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gått igenom samtliga klagomål som kom in till landets patientnämnder under fjolåret.  En stor del, närmare 50 procent, handlar om den somatiska specialistvården och främst vård, behandling och kommunikation. En fjärdedel av klagomålen berör primärvården. 

Flest klagomål i Västmanland

När det gäller antalet klagomål per 100 000 invånare varierar siffran över landet. Hälften av klagomålen kommer från patienter i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. I Västmanland kommer allra flest klagomål in, 550 klagomål per 100 000 invånare. Patienterna i Jönköping klagar däremot minst i landet, 160 per 100 000 invånare. 

Annons
Annons

Ett återkommande tema i många klagomål är bristande kommunikation. Exempelvis att man har tillgetts för lite information av sjukvården och/eller inte fått vara tillräckligt delaktig i sin behandling. 

Totalt sett ökar klagomålen på hälso- och sjukvården. Sedan 2013 är ökningen fem procent. 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Minke Wersäll 2015-08-29 11:40 (4 år sen)

    Det är bra att klagomålen kommer in om de leder till utveckling av verksamheten. Det vore intressant átt läsa om fördelningen ur ett könsperspektiv, för att kunna arbeta för en jämställd vård.


Annons
Annons
Annons