Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fast vårdkontakt – en nyckelfaktor för god kvalitet

En ny internationell undersökning visar att fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god sjukvård. Något som ingår i regeringens nya satsning på god och nära vård. Samtidigt bedömer Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att det i dagsläget är orealistiskt att hela befolkningen i närtid ska kunna få en ordinarie vårdkontakt.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-03-15

Annons

Idag presenterar Myndigheten för vårdanalys, på uppdrag av regeringen, en rapport där de har undersökt hur svenskarna anser att hälso- och sjukvården fungerar. Resultatet har jämförts med tio andra länder.

I den internationella jämförelsen har svensk hälso- och sjukvård flera styrkor. Till exempel upplever befolkningen att tillgången till vård är god och det är få som avstår från att söka vård på grund av patientavgifter. Majoriteten har stort förtroende för den svenska sjukvården, som även ligger i framkant när det gäller vårdens digitalisering.

35 procent uppgav att de har en fast vårdkontakt

Den samlade bilden ser dock dyster ut för svensk del. Undersökningen visar på brister i vården som varit kända sedan tidigare, och där syntes inte några större förbättringar.

Annons
Annons

“Resultaten visar en vård som har långa väntetider och där samordningen och stöden till personer med komplexa sjukdomsbilder inte alltid fungerar.” Det skriver tre representanter från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vidare uppvisar Sverige lägst personlig kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal. I Sverige svarar cirka 35 procent att de har en sådan fast vårdkontakt, medan andelen i övriga länder är mellan 80 och 98 procent.

Undersökningen visar också att kontinuitet i form av fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för att skapa god kvalitet i vårdmötet.

Personalbrist inom primärvården

Nyligen aviserade regeringen en satsning på god och nära vård. Ett mål med satsningen är att alla ska ha en fast läkarkontakt. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bedömer dock att det i dagsläget är orealistisk att hela befolkningen i närtid ska kunna få en sådan ordinarie vårdkontakt. Bland annat på grund av att primärvården lider av personalbrist, särskilt när det gäller allmänläkare.

Annons
Annons

Utifrån undersökningen ger myndigheten rekommendationer i arbetet med att utveckla svensk hälso- och sjukvård.

    Källor

  • Dagens Nyheter - https://www.dn.se/debatt/orealistisk-att-alla-svenskar-i-nartid-ska-fa-fast-vardkontakt/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons