Allt vanligare att datorn frågar patienten

Än så länge finns inte mycket forskning kring “digital triagering”, det vill säga där en dator ställer frågor till patienten vid ett vårdbesök. Men användandet av tekniken inom primärvården har blivit allt vanligare, och mer forskning inom området är påväg. 


Publicerad den: 2019-01-16
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Allt vanligare att datorn frågar patienten
Annons

Vid kontakt med vården möter man oftas först en sjuksköterska som ställer ett antal frågor för att få information och patientens sjukdomshistoria, även kallat triagering. Vid digital triagering är skillnaden att frågorna ställs av en dator. Men principen är ungefär den samma då frågorna leder, beroende på svar, till följdfrågor om besvären, eventuella läkemedel eller allergier. Svaren summeras sedan till sjuksköterska och läkare. 

På flera håll i Sverige används numera teknik som tillåter digital triagering, det rapporterar Läkartidningen. Trots att det inte finns så mycket vetenskaplig forskning på ämnet så har vårdcentraler som Läkartidningen talat med varit överhängande positiva. 

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Verksamhetschefen: "Ökar tillströmningen av patienter"

På lättakuten vid Ekerö vårdcentral i Stockholms finns sedan mars 2018 tre datorskärmar där patienterna väljer ett sökorsak av ett antal förbestämda alternativ. Det rör sig om lättare akuta besvär som exempelvis huvudvärk, halsont eller sårskador. Därefter träffar patienten en sjuksköterska som bekräftar patientanamnesen och beslutar om vårdnivå.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har kunnat hantera betydligt fler patienter i det formatet än om vi gjort på det traditionella sättet där folk ringer och får en planerad tid samma dag, säger Magnus Edlund, specialist i allmänmedicin och tillförordnad verksamhetschef, till Läkartidningen. 

Annons
Annons

Samma effekter har man sett på Trädgårdstorgets vårdcentral i centrala Linköping, som har ett liknande upplägg sedan mer än två år. Verksamhetschefen Jonas Persson ser fördelar med att besöken går fortare, att patienterna är nöjda och att de i regel är mer förberedda när de träffar sjuksköterskan. Nackdelar med tekniken är bland annat kostnaden för systemet.

– Sedan ska man väl säga att alla medarbetare kanske inte tycker att det är helt okomplicerat med en obegränsad mängd patienter. Det passar en del men inte andra. Det kan nog vara så att den ökade tillströmningen märks någonstans i andra änden, så att säga, säger verksamhetschefen Jonas Persson, till Läkartidningen. 

Annons
Annons

Fattas forskning om digitala triagering

Kritiken mot digital triagering rör till största del patientsäkerheten, och om risken att andra diagnoser förbises när en dator gör sjuksköterskans jobb. Enligt Artin Entezarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet finns det mycket forskning om traditionellt triage via telefon och i akutsjukvård, men väldigt lite om digitala varianter. I år inleds en studie där vårdpersonal intervjuas om hur det har gått att använda digitala triagering.

– Vår hypotes är att digitala anamnesverktyg, digital triagering, kommer att minska det totala antalet vårdkontakter genom att minska antalet onödiga besök, säger Artin Entezarjou.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/01/Allt-vanligare-att-datorn-fragar-patienten/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu