Äldre om äldreomsorgen: 6 av 10 känner sig ensamma

Nästan 6 av 10 med äldreomsorg uppger att de känner sig ensamma, det visar Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.


Publicerad den: 2019-09-27
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Äldre kvinna
Annons

 

De allra flesta som har äldreomsorg tycker att personalens bemötande alltid eller oftast är bra. De som har stöd av hemtjänst är något mer positiva än de som bor på särskilt boende, 97 procent jämfört med 93 procent.

De flesta tycker också att personalen alltid eller oftast brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem. Även där var de med hemtjänst något mer positiva, 82 procent jämfört med 72 procent. I båda grupperna är det 60 procent som upplever sig kunna påverka vid vilka tider som personalen kommer.

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Många känner sig ensamma

Men enkätundersökningen visar att 59 procent av de med äldreomsorg upplever att de har besvär av ensamhet, ett resultat som i stort sett varit oförändrat de senaste tre år.

Personer som bor på särskilt boende upplever i högre utsträckning att de har besvär av ensamhet än de som har stöd av hemtjänst. 47 procent av de som bor på särskilt boende upplever att de har besvär av ensamhet då och då, och 18 procent uppger att de ofta har besvär av ensamhet. För de som bor hemma med stöd av hemtjänst är motsvarande siffror 40 respektive 13 procent.

– Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov. För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs bland annat meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Det kräver rätt kompetens hos personalen men också tillräckliga resurser, säger Michaela Prochazka.

På frågan: ”Hur nöjd eller missnöjd är du med aktiviteterna som erbjuds på ditt äldreboende?” har 63 procent av de som bor på särskilt boende svarat positivt på frågan. 58 procent har svarat positivt på frågan om möjligheterna att få komma utomhus. Dessa resultaten har också legat på en relativt konstant nivå de senaste tre åren.

Undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” vänder sig till alla personer 65 år eller äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.

Kort om undersökningen

  • I undersökningen för 2019 fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. 57 procent av dem, 124 997 personer, svarade på enkäten.
  • Det finns resultat för län, kommuner, stadsdelar och verksamheter med minst sju svarande.
  • Undersökningen har genomförts årligen sedan 2013.
Annons
Annons

 

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

    Källor

  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/manga-aldre-nojda-med-bemotande---men-fortsatt-besvar-med-ensamhet/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu