Patientlagen har bristande effekt

Patientens ställning har inte förbättrats sedan patientlagen trädde i kraft för drygt två år sedan. På flera områden har den till och med försämrats, visar en utvärdering av patientlagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys nu har genomfört.

Publicerad den: 2017-03-15
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Åtta av tio känner inte till patientlagen - enligt en undersökning av Netdoktor

Patientlagen infördes den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Men patienternas erfarenheter pekar tvärtom på försämringar inom områden som tillgänglighet, information och delaktighet. Något som Vårdanalys förklarar genom att vården inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Vidare pekar de på att det saknas systematisk tillsyn och uppföljning av lagen.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Annons
Annons

Ta hjälp av patienten

Nu rekommenderar Vårdanalys att regeringen och huvudmännen ska genomföra en samlad strategi för att stärka patientens ställning i vården. Även att patienterna ska involveras i genomförandet av strategin.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson

Kommentera denna artikel

 • Avatar Nilla 2017-03-16 17:34 (3 månader sen)

  Hej
  Nu när man har barnsjukdomar aktuella, vilka barnsjukdomar ger livslång immunitet?
  Jag har haft mässlingen 1 gång, påssjuka 1 gång som vuxen, vattkoppor 1 gång o så bältros 1 gång som vuxen, scharlakansfeber har jag inte haft, kikhosta hade jag som 3åring och så fick jag det igen när jag var 22 år o gravid. Mycket olämpligt.
  En gissning är att jag kan få kikhosta igen nu när det gått 50 år. Men så är det kanske med fler sjukdomar?

  Vore det inte bra att på något sätt få ut, så det blir allmänt känt, vilka barnsjukdomar man kan få mer än en gång. Vilka man kan vaccinera sig mot även som vuxen (jag är 70+). Jag vill verkligen inte ha någon av barnsjukdomarna en gång till. Jag har också fått för mig att man blir sjukare när man är vuxen.

  Tack på förhand för svar
  Nilla


Annons
Annons
Annons
Annons