Forum Patienträttigheter


Second opinion?

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som även ska bevaka patienternas rättigheter - patientsäkerheten.
Efter att ha blivit felmedicinerad ett antal gånger  anser jag ,att behandlande läkare borde ha skyldighet att själva begära
en second opinion vid komplicerade behandlingar av patienter.
Patienten kan själv begära en second opinion av sin behandling men det ska mycket till att göra detta.
Många patienter är säkert oroliga över ett sådant tillvägagångssätt - dvs att behandlande läkare ska  reagera negativt på en sådan begäran pga intrång i den personliga integriteten eller ett ifrågasättande av den medicinska kompetensen.
Hur ska man komma tillrätta med problemet - second opinion ? Second opinion har blivit en tandlös patientsäkerhetsfråga !

Givetvis borde läkare konsultera andra läkare om de inte vet vad de ska göra. Jag har själv träffat läkare som sagt "jag vet inte" nästan rakt ut ibland, ibland har de gissat sig till lämplig behandling/medicinering. Jag har bytt läkare några gånger pga detta.
Jag bryr mig inte om läkarnas känslor, det handlar om min hälsa. Den är viktigare än läkarens reaktioner och ev deras känsla av att jag ifrågasätter den medicinska kompetensen. Jag förstår att alla läkare inte kan allt, därav byter jag om den nuvarande inte vet hur jag ska behandlas. Eller så ber jag läkaren remittera till specialist. Det kan ta energi att bemöta läkare som inte vet vad man ska göra, man får själv läsa på som patient. Webben är en stor källa till medicinsk information idag. Vilket även en läkarstudent sa förra året vid ett av mina läkarbesök. De lär sig på utbildningen att ett flertal patienter hittar information på webben...
Att begära en second opinion är inget man ska vara rädd för, det är en rättighet! Verkar läkaren inte veta, givetvis ska han konsultera en kollega. Har även varit med om detta, såväl hos vårdcentral och specialister. Bra det, känns helt rätt.
Som patient kan det kännas frustrerande att läkare inte kan bota allt direkt. Vissa saker är obotliga, men kan behandlas medicinskt eller med nån form av träning eller liknande. Underlätta symtom. Att förstå den skillnaden kan göra att man som patient mår bättre. Sen sker det framsteg inom det medicinska så det som gäller idag kan vara förändrat om ett halvår, ett år... de hittar nya metoder, nya mediciner hela tiden. Forskning går framåt. Så det är viktigt att läkare håller sig ajour med nya rön.
Din fråga var "Hur ska man komma tillrätta med problemet - second opinion?" Kanske genom att inte se det som ett problem utan en hjälp vid behandling av sjukdomar och symtom? Genom att se det som en tillgång, två hjärnor tänker bättre än en?! Rent generellt ska man aldrig vara rädd för att be om råd, borde ju gälla inom det medicinska området med... Så om din läkare verkar osäker, be om en second opinion. Om din läkares behandling inte verkar hjälpa tillräckligt, be om en second opinion. Om du känner dig missnöjd över lag, byt läkare!

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons