Second opinion

Enkelt uttryckt innebär en så kallad second opinion att man får en förnyad medicinsk bedömning. En patient har till exempel rätt att be om en second opinion om han eller hon har en särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Uppdaterad den: 2010-04-26
Författare: Ulf Eveland, jurist

Annons

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för hans eller hennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandlig den förnyade bedömningen kan föranleda.

Patienten har rätt till en second opinion av en specialist om:

  • patienten har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
  • den medicinska behandlingen kan innebära särskilda risker för patienten
  • patientens val har särskilt stor betydelse för hans eller hennes livskvalitet och om det inte står helt klart vilken behandling som är lämpligast i hans eller hennes fall.

Patienten bör be om att få en second opinion om han eller hon anser att någon av nämnda förutsättningar är uppfyllda. Det är dock vårdgivaren som avgör om förutsättningarna är uppfyllda.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons