Det tycker patienter och vårdpersonal om digitala vårdbesök

Det har nog inte undgått någon att de digitala vårdbesöken ökar med varje år som går. Men vad tycker egentligen befolkningen, patienterna och vårdpersonalen om det nya sättet att göra vårdbesök? I en ny rapport från Vårdanalys försöker man svara på den frågan. Här är några delar ur rapporten. 


Publicerad den: 2020-02-05
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

digitala-vardbesök
Annons

 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har undersökt  befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattning om digitala vårdbesök, samt hur deras erfarenhet av digitala vårdbesök ser ut. Myndigheten har därför låtit göra två enkäter, en där befolkning och patienter fått svara på frågor, och en annan som riktar sig till vårdpersonal. 

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Digitala vårdbesök sker mest i Stockholm och minst i norr

Användningen av digitala vårdbesök varierar stor beroende på var i Sverige man bor. Patienter från Region Stockholm, följt av patienter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne står för den största delen av användningen per invånare. Minst antal besökare registrerades i Norrbotten och Västerbotten. Det visar i alla fall den besöksstatistiken från Region Jönköpings län, den statistik som man använt till den här rapporten. Man ska dock komma ihåg att det även finns andra former av digitala vårdbesök som kan användas i regionerna, men som inte ingår i den aktuella besöksstatistiken. 

Annons
Annons

Populärt bland yngre

Digitala vårdbesök är som mest populär bland den yngre befolkningen.  Trots att äldre är en stor grupp i befolkningen använder de sig sällan av digitala vårdbesök.  Analysen visar också att vissa grupper är mer benägna att välja digitala vårdbesök, bland annat personer som:

 • Är över 60 år

 • Har högre utbildning

 • Har högre inkomst

 • Har tidigare erfarenhet av digitala videobesök 

 • Använder internet för att söka råd vid sjukdom

Annons
Annons

Kvinnor har gjort flest digitala vårdbesök

Mellan åren 2016 till 2018 gjorde kvinnor fler digitala vårdbesök än män. Det är ett mönster som känns igen från internationella studier som visar att kvinnor är mer benägna att använda sig av dessa digitala tjänster. 

Korta väntetider värderas högt

Den allra viktigaste kvalitetsaspekten i ett vårdbesök via video är korta väntetider, anser de svarande. Andra aspekter som anses vara viktiga är: vilken vårdpersonal som deltar i besöket, personlig kontinuitet och vårdens tillgång till en samlad journal.

De svarande värderar till exempel sin videobesök-upplevelse högre om besöket sker med en sjuksköterska som vid behov kan konsultera läkare samt utfärda remiss och vissa recept (men inte sjukintyg) än om de fick träffa en läkare. Det resultatet gäller dock för de personer som fick föreställa sig att de sökte vård för astma eller luftvägsinfektion. De personer som utgick från att de sökte vård för lindrig depression föredrog istället att få träffa en läkare. 

Att få träffa vårdpersonal som man känner till sedan tidigare värderas lägre än övriga kvalitetsaspekter, vilket gäller oavsett vilket sjukdomstillstånd de svarande föreställde sig att de hade. Men när personer fick utgå från sitt eget hälsotillstånd visade resultaten att personlig kontinuitet var viktig för kroniskt sjuka, personer med sämre rörlighet och äldre.

Fysiska vårdbesök föredras framför digitala

Om man föredrar ett fysiskt eller ett digitalt vårdbesök verkar bero på vilket typ av sjukdomstillstånd man behöver hjälp med. I påhittade vårdbesök har de svarande blivit tilldelade ett sjukdomstillstånd som de ska föreställa sig att de söker vård för; lindrig depression, luftvägsinfektion eller astma. 

Vid lindrig depression föredrogs fysiska vårdbesök. Därefter kom vuxna som föreställde sig att de sökte vård för övre luftvägsinfektion, och sedan astma. 

Fysiska vårdbesök jämfört med digitala vårdbesök värderas lägst av föräldrar som antar att de söker vård för barn med övre luftvägsinfektion.

Läkare oroas för att sjukvårdssystemet ska överutnyttjas

Läkare på fysiska primärvårdsmottagningar har som sagt också fått svara på en enkät. Resultaten visar att primärvårdsläkare ser vissa risker med den digitala vården, med de ser också vissa fördelar med digital vård. 

En majoritet av de deltagande läkarna tror bland annat att det finns en risk att det hälso- och sjukvårdssystemet överutnyttjas när digitala vårdbesök erbjuds. Endast en mindre andel läkare tror att digitala vårdbesök kan leda till ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem på ett bredare plan. 

75 procent av läkarna tror istället att vårdkvaliteten kan komma att försämras och att den personliga kontakten mellan vårdpersonal och patient kan gå förlorad med digitala vårdbesök. 

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Kan spara tid och pengar för patienter

Men de ser också en del fördelar med digitala vårdbesök. En majoritet av läkarna ser att digitala vårdbesök kan minska vårdresor för patienterna. De ser också att det kan spara tid och pengar för patienterna. En annan aspekt som kan vara positivt med digitala vårdbesök är att patienterna får snabbare tillgång till vård.  

Sannolikheten för att en läkare ska vara positiv till digitala vårdbesök ökar om läkaren ofta arbetar med videobesök, jämför med läkare som aldrig gör det. 

Läkarens kön, ålder och vårdcentralens regi (privat eller offentligt drivna vårdcentraler) verkar dock inte ha någon signifikant inverkan på om läkarnas har en positiv inställning till digitala vårdbesök. 

Här kan du läsa hela rapporten: Tre perspektiv på digitala vårdbesök 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2020-02-6 10:32 (18 månader sen)

  Hej Olle!
  Vi har endast plockat ut delar ur undersökningen och försökt att ta med både de för- och nackdelar som kommer upp gällande digitala vårdcentraler. Men jag råder dig att kika igenom hela rapporten så att du får en mer omfattande bild av den.

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, skriver så här i sina förord till rapporten:

  ”Utvecklingen av digitala vårdbesök går snabbt och de förväntas få en allt större roll i primärvården. Det är därför betydelsefullt att, i ett tidigt skede av utvecklingen, undersöka hur befolkningen, patienter och vårdpersonal ser på digitala vårdbesök.
  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har därför gjort en befolkningsundersökning där vi tar reda på hur befolkningen och patienter värderar videobesök i relation till fysiska vårdbesök i primärvården. Vi undersöker också hur olika kvalitetsaspekter i ett videobesök värderas i relation till varandra. För att ta reda på läkares syn på digitala vårdbesök har vi genomfört en enkätundersökning riktad till läkare på fysiska vårdcentraler. Vi har också gjort en mindre gruppintervju med sjuksköterskor och läkare.

  Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om hur befolkning, patienter och vårdpersonal ser på digitala vårdbesök i primärvården. Vår förhoppning är att underlaget används i den fortsatta utvecklingen av besöksformen och digitala arbetssätt.”

  Allt gott! / Elina, redaktör

 • Avatar Tidigare användare 2020-02-6 10:35 (18 månader sen)

  Partiska undersökningar skall inte publiseras.

  Objektiv undersökning gäller.