Information | Patienträttigheter

Råd om patientsäkerhet


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

WHO, som är FN:s världshälsoorganisation, har ett särskilt program för patientsäkerhet. I det ges sex goda råd till alla patienter.

  • Säg ifrån om du har frågor eller funderingar om din vård – du har rätt att få veta.
  • Delta aktivt i alla beslut som tas om din vård.
  • Lär dig så mycket du kan om din diagnos och de undersökningar och behandlingar du erbjuds.
  • Be en familjemedlem eller en vän du litar på att vara ditt stöd och din företrädare när det behövs.
  • Ta reda på vilka mediciner du har ordinerats och varför du ska ta dem.
  • Vänd dig till en vårdgivare som har ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och kontinuerligt utvärderar sin vårdkvalitet.

Källa: Vårdguiden och Socialstyrelsen

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons