Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information | Patienträttigheter

Råd om patientsäkerhet


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

WHO, som är FN:s världshälsoorganisation, har ett särskilt program för patientsäkerhet. I det ges sex goda råd till alla patienter.

  • Säg ifrån om du har frågor eller funderingar om din vård – du har rätt att få veta.
  • Delta aktivt i alla beslut som tas om din vård.
  • Lär dig så mycket du kan om din diagnos och de undersökningar och behandlingar du erbjuds.
  • Be en familjemedlem eller en vän du litar på att vara ditt stöd och din företrädare när det behövs.
  • Ta reda på vilka mediciner du har ordinerats och varför du ska ta dem.
  • Vänd dig till en vårdgivare som har ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och kontinuerligt utvärderar sin vårdkvalitet.

Källa: Vårdguiden och Socialstyrelsen

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons