Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information | Patienträttigheter

Felaktig vård och klagomål


Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om du tycker att någon i vårdpersonalen gjort sig skyldig till felaktigheter eller att de försummat sina plikter mot dig som patient, kan du göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Ansvarsnämnden har disciplinära befogenheter. Du ska göra din anmälan inom inom två år efter det att felet begåtts.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Felbehandling kan även anmälas för en nära anhörig om hon/han inte är förmögen att göra det själv.

Adress till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hittar du här.

Till Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet kan du vända dig om du har klagomål på hälso- och sjukvården. Det kan gälla sjukvårdens kvalitet, säkerhet eller om du har synpunkter på hur du har blivit bemött.

Annons
Annons

Här hittar du adresser till de regionala tillsynsmyndigheterna.

Missnöjd med behandlingen

Om du är missnöjd med din behandling ska du i första hand vända dig till din vårdpersonal eller ansvarig chef. Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare till Landstingets Patientnämnd som hjälper dig i din kontakt med sjukvården.

Skadad av behandling

Om du anser att du blivit skadad i samband med behandling kan du vända dig till Patientskadeförsäkringen, som prövar ditt fall och bestämmer om du har rätt till ersättning. Du måste lämna in din anmälan senast tre år efter att du fick kännedom om skadan och senast tio år efter det att skadan inträffat.

Skadad av läkemedel

Om du anser att du blivit skadad av läkemedel ska du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Här prövas om du har rätt till ersättning.

Försäkringen gäller endast om läkemedlet lämnats ut i Sverige och om du följt din ordination.

Här hittar du adressen till Läkemedelsförsäkringen.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?


Annons